Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap VT-16 4-6 D Fågelskolan

Skapad 2016-04-04 13:53 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar i hemkunskapen mycket med att stärka eleverna i de praktiska momenten. Vi arbetar även med att eleverna får prova och smaka olika saker och stärka dem i att ta ställning till olika saker och att få dem att motivera sina val och handlingar.
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap
...

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • GrSär lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • GrSär lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • GrSär lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Hkk
  Syfte planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • Hkk
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Samband mellan mat och hälsa.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av några varor, till exempel utifrån jämförpris.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp
 • Hkk  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Undervisningens innehåll: Hur?

I vår är undervisningen uppdelad på 2 tillfällen/ vecka. På måndagar så förbereder vi, går och handlar eller har teori. Där vi pratar om var olika livsmedel kommer ifrån, förvaring och hur man kan använda dem.

Vi tillagar olika maträtter, bakar med jäst och med bakpulver. På tisdagarna smakar vi och pratar om resultatet av det praktiska arbetet. Eleverna dukar, vi äter och smakar och pratar. Efter det är det dags för diskning och efterarbete.

 

 

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i undervisningen. Den sker dels i samtalet där alla elever har stor möjlighet att uttrycka sina kunskaper. Den sker även i det praktiska arbetet vid lektionstillfällena. Vi gör också undersökningar i affärer, smaktester som vi sedan diskuterar.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • Hkk
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Hkk  E 6
  Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
 • Hkk  E 6
  I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Hkk  E 6
  Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
 • Hkk  E 6
  Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
 • Hkk  E 6
  Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
 • Hkk  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris i hem och konsumentkunskap åk 4-6, VT 2016

Tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden

Använder enkla recept
Du tränar på att använda enkla recept för att tillaga enkla måltider och mellanmål
Du kan med stöd använda enkla recept för att tillaga enkla måltider och mellanmål
Du kan tillaga måltider och mellanål med hjälp av enkla recept
Diskar i maskin
Du tränar att sätta ner disk och sätta i gång diskmaskinen
Du kan med viss hjälp sätta ner disk och sätta i gång diskmaskinen
Du kan sätta ner disk och sätta i gång diskmaskinen
Tillaga mellanmål
Du tränar på att göra ett enkelt mellanmål.
Du kan med viss hjälp göra ett mellanmål
Du kan göra ett bra mellanmål

Använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Använder elvisp
Du tränar på att använda elvisp på ett säkert sätt
Du kan med viss hjälp använda elvisp på ett säkert sätt
Du kan använda elvisp på ett säkert sätt
Använder rätt redskap
Du tränar på att använda rätt redskap
Du kan med viss hjälp använda rätt redskap
Du använder alltid rätt redskap.
Spis och ugn
Du tränar på att sätta på spis och ugn.
Du kan ställa in rätt grader med hjälp
Du kan själva sätta i gång spis och ugn.

Resonemang om samband mellan mat hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

Tallriksmodellen
Du tränar på vad tallriksmodellen är
Du kan använda dig av tallriksmodellen
Du förstår vad syftet är med tallriksmodellen och använder dig av den.
Varför mellanmål
Du tränar på varför vi ska äta mellanmål
Du kan med viss hjälp förstå varför vi ska äta mellanmål.
Du kan förstå varför vi ska äta mellanmål

Utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem

Ta eget initiativ
Tex. Vad gör du när följande händer? Ett glas går sönder?hämtar du sopskyffel och sopar upp? Diskmedlet tar slut?
Du träna på att ta initiativ om något händer oförutsett.
Du frågar någon vuxen om hjälp och ni hjälps åt.
Du tar själv tag i problemet och finner en lösning

Resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet

Återvinning och hur den fungerar.
Du tränar på att sortera sopor
Du kan med viss hjälp sortera sopor
Du kan sortera sopor
Köpt eller hemlagat
Du tränar på att förstå vad som är billigast att köpa färdigt eller laga själv
Du kan med viss hjälp förstå vad som är billigast att köpa färdigt eller laga själv
Du förstår vad som är billigast att köpa färdigt eller laga själv

Ämnesspecefika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor, arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.

Köksredskap
Du tränar på att vad alla redskapen heter
Du kan med påminnelse vad redskapen heter
Du kan vad alla redskapen heter
Miljömärkning
Du tränar de olika miljömärkningarna
Du kan med viss påminnelse vad alla miljömärkningarna
Du kan alla miljömärkningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: