Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk 9B

Skapad 2016-04-04 13:54 i Landvetterskolan Härryda
Under ett antal veckor av vårterminen kommer vi att bekanta oss med vår litteraturhistoria.
Grundskola 9 Svenska

Under ett antal veckor kommer vi att bekanta oss med vår litteraturhistoria, från 800 f.Kr till ca 1950. Vi kommer att få en överblick av dessa års skrivande och även göra några djupdykningar i historien. 

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Det här kommer du få undervisning om

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Arbetsgång

I grupper om tre kommer ni att arbeta med var sin epok.

Dessa är epokerna:

Antiken 800 f.Kr - 500e.Kr

Medeltiden 500-1500

Renässansen 1500-1700

Upplysningen 1700-1800

Romantiken 1760-1840

Realismen 1830-1910

Modernismen 1910-1950

Varje grupp får ett "epokpapper". Varje papper innehåller information om epoken gällande tiden och berättandet. Där finns även kort skrivet om epokens mest framträdande berättelser samt diskussionsfrågor.

Grupperna ska - med epokpappret som bas - fördjupa sig i just denna epok.

 

Fundera över:

Vad hände i världen under just denna epok? Hur levde människorna?

Hur påverkades författarna av omvärlden när de skapade sina verk?

Vilka berättelser fanns och vad handlade de om? 

 

Planera er "epokpresentaion"!

Ni ska låta de andra i klassen ta del av vad som hände med berättandet under "er" epok. HUR er presentation ser ut bestämmer gruppen. Däremot SKA klassen kunna få svar på frågorna under Fundera över.

 

Under presentationerna:

När du lyssnar på de andra gruppernas presentationer, kommer du få ett papper att fylla i. Detta papper kommer ligga till grund för det förhör som ni sedan kommer ha på samtliga epoker. 

Matriser

Sv
Litteraturhistoria

E
C
A
Muntlig redovisning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: