Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MÅ BRA-pubertet VT 2016

Skapad 2016-04-04 14:25 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Vi ska prata om vad som händer i kroppen och om känslor i puberteten och om hur ett barn blir till.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen

Vi ska prata om vad som händer i kroppen och om känslor i puberteten och hur ett barn blir till.

Innehåll

Syfte

Vi ska få kunskaper om kroppens och känslornas förändring i puberteten och om hur barn blir till.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Kropp och hälsa Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Arbetssätt

Målen enligt ovan ska du uppnå genom att vi arbetar med:

 • samtal om puberteten
 • samtal i flick- och pojkgrupp
 • titta på bildspel och filmer som har koppling till ämnet
 • att läsa böcker-faktaböcker Bedömning


Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av:

 • hur du kan återge och berätta om puberteten
 • hur du deltar eller berättar efter att vi har sett på filmer
 • förmågan att känna igen ordbilder som hör till temat

Kunskapsmål

 

 • du ska delta i eller känna till hur kroppen förändras hos pojkar i puberteten
 • du ska delta i eller känna till hur kroppen förändras hos flickor i puberteten
 • du ska delta i eller känna till hur ett barn blir till

Kopplingar till läroplan

 • NO  E 6
  Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
 • NO  E 6
  Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • NO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: