Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plan i slöjd för dig

Skapad 2016-04-04 14:28 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Denna termin ska vi tillsammans lägga upp en plan för vilket/vilka kunskapskrav du behöver jobba med i slöjden för att få betyg.

Jag har valt att koppla in Slöjdämnets alla syften, centrala innehåll och kunskapskrav i denna pedagogiska planering så vi kan se vilka du har kvar att jobba med.

Under terminen kommer du få återkoppling på ditt arbete både muntligt och skriftligt här i kommentarsfältet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
1 Användande av utrustning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
2 Framställa slöjdföremål
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
3 Val av tillvägagångssätt och motivering
Här ska du skriva/göra en film om hur du tänker kring materialet du jobbar med. Du ska ta reda på fakta om det material du använder (med hjälp av internet). Vad är det? Hur framställer man det?
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt
3 Val av tillvägagångssätt och motivering
Här ska du motivera ditt val av material: Varför valde du just detta material? Vilka andra material valde du bort och varför?
och ger enkla motiveringar till sina val.
och ger utvecklade motiveringar till sina val.
och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
4 Utvecklande av idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
5 Kombinerande av material och hantverkstekniker
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
6 Arbetsprocess
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
7 Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Här ska du skriva/berätta om hur det har gått när du har arbetat. Vad blev bra? Vad blev mindre bra? Stötte du på några problem under arbetets gång och hur löste du dem? Om du hade kunnat göra om det igen, vad hade du gjort annorlunda?
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen
7 Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
När du skriver/berättar ska använda ord som har med slöjd att göra. Exempelvis om du har spikat ihop en låda så ska du säga att du har spikat med spik och hammare.
med viss användning av slöjd- specifika begrepp
med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp
med god användning av slöjdspecifika begrepp
7 Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
När du skriver/berättar ska du ha med information om hur resultatet av det du gjort blev
och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
8 Tolka slöjdföremåls uttryck
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang
Eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang
8 Tolka slöjdföremåls uttryck
med kopplingar till egna erfarenheter
med kopplingar till egna erfarenheter
med kopplingar till egna erfarenheter
8 Tolka slöjdföremåls uttryck
samt trender och traditioner i olika kulturer.
samt trender och traditioner i olika kulturer.
samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: