Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 9. Kap 4. Algebra och ekvationer

Skapad 2016-04-04 14:35 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området algebra och ekvationer.
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom området algebra och ekvationer. Förmågorna som du ska utveckla kan sammanfattas i följande punkter:

  • Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Syfte föra och följa matematiska resonemang.

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du:
* kunna tolka och skriva bokstavsuttryck.
* kunna förenkla och beräkna värdet av uttryck med och utan parenteser.
* kunna behandla mönster och formler med hjälp av bokstavsuttryck.
* kunna teckna av olika typer av ekvationer
* kunna beräkna olika typer av ekvationer.
* kunna använda elevationer för att lösa problem.
* kunna lösa uppgifter med Pytagoras sats

Undervisningen

Du kommer att repetera både mekanisk huvudräkning samt räkning med hjälp av miniräknare samt utveckla din förmåga att lösa problem.

Området avslutas med skriftligt prov

Bedömning

Vad som kommer att bedömas på detta område framgår av matrisen nedan:

Matriser

Ma
MA åk8 Kap 4. Omkrets och area

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Använda begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Metoder
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med bråk och procent med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med bråk och procent med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med bråk och procent med mycket gott resultat.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: