Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2016-04-04 16:04 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Bild

Vad gör egentligen bilder med oss människor och hur gör man reklam? I det här arbetsområdet ska vi ta reda på hur det kan gå till att göra reklam och hur vi själva kan bli medvetna om hur vi påverkas av den. Vi ska också tillverka en egen produkt och göra en reklamkampanj till den.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Undervisning:

Du får se ett bildspel om reklam och vilka huvudsyften reklamen har. Vi ska diskutera och resonera om reklam och produktplacering, var den finns och hur den kan se ut. Ni kommer även att få se ett exempel på reklam som blivit fälld av Ro. -Reklamombudsmannen. Du får lära känna termer som dyker upp inom området, tex produkt, målgrupp, slogan, layout och logotype. Därefter arbetar ni efter en deadline. Ni kommer att ha två lektioner på er att fantisera fram en egen produkt och färdigställa den. Ni arbetar i grupper, 2-3 elever i varje grupp. Produkten ska redovisas gruppvis för klassen sista lektionen. 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Arbetssätt

Er reklambyrå har fått i uppdrag att göra en reklamkampanj om en ny produkt, som ni i gruppen tillsammans bestämmer: Hitta på ett namn på er reklambyrå och gör en logotype, reklambyråns märke. 

Välj ut en tom förpackning och låt fantasin flöda. Hitta tillsammans i gruppen på en produkt som ni ska fylla förpackningen med. Tänk på vilken målgrupp ni vänder er till, vem ska köpa produkten? Gör ett förslag i färg, skissa och för anteckningar. 

Designa förpackningen så att den hänger ihop med innehållet (produkten). Använd färg, papper, lim, tyg mm. 

Hitta på en slogan, en kort klatschig text som på ett snyggt och intresseväckande sätt presenterar produkten.

Diskutera hur ni i gruppen ska presentera produkten för resten av klassen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: