Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beroende

Skapad 2016-04-04 16:06 i Röselidsskolan Lerum
Ett projekt där eleverna arbetar i mindre grupper kring hälsa i ett samhällsperspektiv. Eleverna ska visa sin förmåga att värdera, formulera ställningstagande, beskriva konsekvenser, argumentera, växla mellan olika perspektiv, söka information och arbeta källkritiskt.
Grundskola 8 Samhällskunskap Idrott och hälsa Biologi

Varje dag kan vi läsa tidningen om olyckor, misshandel, barn och vuxna som far illa. Många gånger är det droger inblandade. I det här temat ska vi lära oss mer om olika former av droger och hur de påverkar kroppen. Hur kommer det sig att det så ofta ger effekter långt utanför den egna kroppen, alltså i familjen och samhället. Är det bara användarna som påverkas? Ni ska lära er så mycket att vi kan fatta bra beslut när det gäller droger, missbruk och andra beroenden. Syftet är att du ska kunna utveckla dina förmågor i att granska, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

Innehåll

Centralt innehåll

Sammanfattning av centrala innehåller i samhällskunskap, biologi och idrott och hälsa

 

Hälsa med inriktning på beroende och samhällsfrågor. Hur olika beroenden påverkar den egna hälsan, relationer och samhället. 

Arbetssätt

Vi kommer att till en början ha genomgångar. Vi kommer att titta på film där vi sedan diskuterar innehållet och kopplar nya kunskaper till vår egen vardag. Vi kommer att träna på hitta bra källor och använda dessa när vi slutet på arbetsområdet ska i mindre grupper göra en fördjupning som ska munligt redovisas med hjälp av en film.

Under veckorna 15-16 kommer eleverna att arbeta med detta projekt. 

 

Eleverna kommer att få välja om arbetet ska ske inom A, B, eller C-tid. Efter valet kommer de att delas in i olika grupper. 

Bedömning

Eleverna kommer att bli bedömda inom följande områden: värdera, formulera ställningstagande, beskriva konsekvenser, argumentera, växla mellan olika perspektiv, söka information och arbeta källkritiskt. 

Redovisning

Arbetsområdet avslutas med en muntlig presentation av gruppernas fördjupning med hjälp av en filmvisning. Alternativt annat redovisningssätt för B- och C-tid.

Utvärdering

Utvärdering sker vid arbetsområdets slut både muntligt och skriftligt

Matriser

Sh Bi Idh
Beroende

Biologi

E
C
A
Resonera och diskutera
  • Bi  E 9
  • Bi  E 9
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör beroende och kan skilja fakta från värderingar. Du kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör beroende och kan skilja fakta från värderingar. Du kan formulera ställningstaganden med utvecklande motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör beroende och kan skilja fakta från värderingar. Du kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt som fördjupar och breddar dem.
Begrepp och samband
  • Bi  E 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om beroende och visar då på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om beroende och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om beroende och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Idrott och hälsa

E
C
A
Resonera kring hälsa
  • Idh  E 9
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Samhällskunskap

E
C
A
Resonera kring hälsa och beroende
  • Sh  E 9
  • Sh  E 9
  • Sh  E 9
Du kan undersöka hur alkohol, tobak och narkotika påverkar människan och samhället. Du resonerar även enkelt kring orsaker, händelseförlopp och konsekvenser som alkohol, tobak och narkotika kan medföra. Du kan även utifrån olika perspektiv tex: ur samhället, en familj, dig själv beskriva olika typer av beroende.
Du kan undersöka hur alkohol, tobak och narkotika påverkar människan och samhället. Du resonerar utvecklat med många exempel kring orsaker, händelseförlopp och konsekvenser som alkohol, tobak och narkotika kan medföra. Du kan även utifrån olika perspektiv tex: ur samhället, en familj, dig själv se samband, jämföra och beskriva olika typer av beroende.
Du kan undersöka hur alkohol, tobak och narkotika påverkar människan och samhället. Du resonerar välutvecklat med många exempel kring orsaker, händelseförlopp och konsekvenser som alkohol, tobak och narkotika kan medföra. Du kan även utifrån olika perspektiv tex: ur samhället, en familj, dig själv se samband, jämföra och beskriva olika typer av beroende. Du för även diskussioner framåt med att bemöta frågor, ställa frågor och argumentera för dina åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: