👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2016-04-04 16:08 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att prata om hur ett samhälle är uppbyggt, vad som finns i ett samhälle och hur demokrati fungerar. Vi pratar också om riksdagsvalet och vem som bestämmer i Sverige.

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

 

Det här ska du kunna:

Förklara vad som behövs i ett samhälle.

Veta vilket nummer det är till SOS alarm, vad som händer när du ringer dit och när du ska ringa. 

Ge olika exempel på yrken som finns i vårt samhälle.

Beskriva hur ett demokratiskt val kan gå till.

Förklara vem som bestämmer i Sverige. 

Så här ska vi arbeta:

Läsa faktatexter, titta på film och diskutera saker som har att göra med vårt samhälle och olika yrken.

Arbeta med olika arbetsblad som är kopplade till innehållet i läroboken.

Prata om riksdagsvalet och genomföra en egen omröstning. 

Göra jämförelser och fundera över likheter och skillnader mellan olika yrken och verksamheter i närområdet. Vi tittar också på likheter och skillnader mellan nyheter, reklam och information.

Det här kommer att bedömas:

Hur du kan förklara hur ett samhälle är uppbyggt och vad som behövs i det för att det ska fungera. 

Hur du kan beskriva skillnader och likheter mellan några yrken i vår närmiljö. (Polis, brandkår och sjukvård)

Hur du kan förklara vad demokrati betyder och vad ett riksdagsval är. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3