Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och rörelse i skogen

Skapad 2016-04-04 17:58 i Högbergets förskola Ludvika
I vårt tema hälsa och rörelse ingår också vår skogspromenad som vi gör varje vecka
Förskola

 

Då barnen pratat mycket om vad som behövs för att hålla sig friska och starka i kroppen och vet att det är bra att "träna" tänker vi uppmuntra och utmana dem till att på ett lustfyllt sätt röra sig och leka på olika sätt i skogen.

Vi ska också ha avslappningsövningar.

Vi upptäcker också naturens växlingar och letar vårtecken i skogen

Innehåll

SYFTE

 Vi vill att barnen ska utveckla sin motorik och sin kroppsuppfattning och få förståelse för att det är viktigt med rörelse för att få en bra hälsa. Vi vill också få barnen att förstå att det är viktigt med en bra miljö både inne och ute för att må bra.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Dessa kopplingar till läroplanen handlar om språkutveckling. Eftersom det är mot dessa mål vi ska arbeta under läsåret 15/16 så bör minst ett av målen per planering vara med. Plocka bort de mindre prioriterade målen. Lägg gärna till ett mål som just er specifika grupp behöver jobba mot.  

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

METOD

Vi tänker uppmuntra barnen till rörelse genom rörelselekar, hinderbanor, klättring och balansgång. Vi ska också ge barnen tid till att lyssna till skogens ljud och att upptäcka vad som händer i skogen om våren. I detta ingår barnen i den " Lilla gruppen " och den "Stora gruppen"

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

Vi ska dokumentera hur barnen kan utveckla sin motorik och hälsa i skogen.

Pedagogerna gör detta tillsammans med barnen genom text och fotografering. Vi kommer också att jobba med dokumentationen tillsammans med barnen i vårt skapande. Dokumentationen ska ske återkommande varje vecka.

UPPLÄGG

Temat kommer att vara i tio veckor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: