Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen år 5

Skapad 2016-04-04 18:07 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 5 Biologi

Under det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att lära dig mer om hur din kropp är uppbyggd och hur den fungerar. Du får bland annat lära dig om cellerna, skelettet, musklerna, blodet, hjärnan och puberteten.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer ges möjlighet att lära dig om kroppens uppbyggnad och funktion. Namnge och placera ut organ. De organ/kroppsdalar vi kommer att beröra är:

* skelettet
* musklerna
* hjärtat och blodomloppet
* lungorna och andningen
* matspjälkningen
* hjärnan och nervsystemet

Du kommer ges möjlighet att lära dig om vad som händer i kroppen i puberteten.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:
* läsa faktatexter om kroppen
* hämta information från filmer
* få möjlighet att diskutera det du har läst, hört och sett på film.
* se på modeller av de olika organen och prata om hur dessa ser ut och fungerar
* få möjlighet att genomföra enkla undersökningar
* få information och diskutera puberteten

Vad som kommer att bedömas:

Under arbetets gång bedöms din förmåga att:
* delta i samtal och diskussioner
* inhämta grundläggande faktakunskaper
* svara på frågor
* genomföra enkla undersökningar
* berätta om det du gjort och dokumentera dina upplevelser

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar i samtal om kroppen.
Du genomför enkla undersökningar och dokumenterar dina upplevelser.
Du svarar på frågor om det du lärt dig och berättar enkla fakta.

Matriser

Bi
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

På väg
Har nått
Har nått längre
Huden, skelettet och musklerna
Du kan återberätta enstaka fakta du läst och hört i ord och/eller bild.
Du kan återberätta många fakta du läst och hört i ord och bild. Du försöker beskriva hur organen fungerar.
Du kan beskriva organen i ord och bild och koppla till egna erfarenheter och exempel. Du kan beskriva lite om hur organen fungerar.
Hjärta, blodomlopp, lungorna och andningen
Du försöker beskriva hur organen fungerar. Du kan återberätta enstaka fakta du läst och hört i ord och/eller bild.
Du kan beskriva lite om hur organen fungerar. Du kan återberätta många fakta du läst och hört i ord och bild.
Du kan beskriva organen i ord och bild och koppla till egna erfarenheter och exempel.
Matspjälkningen, matens väg genom kroppen
Du kan återberätta enstaka fakta du läst och hört i ord och/eller bild.
Du kan återberätta många fakta du läst och hört i ord och bild. Du försöker beskriva hur organen fungerar.
Du kan beskriva organen i ord och bild och koppla till egna erfarenheter och exempel. Du kan beskriva lite om hur organen fungerar.
Puberteten
Du deltar i enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Genomföra enkla undersökningar
Du kan med hjälp genomföra enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner. Du försöker dokumentera ditt resultat.
Du kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera ditt resultat.
Du kan utifrån instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera ditt resultat. Du försöker formulera frågeställningar utifrån resultatet.
Delta i samtal och diskussioner
Du kan berätta om något du själv upplevt och försöker knyta det till det ämne vi jobbar med. Du försöker lyssna på andra.
Du kan berätta om något du själv upplevt eller hört och försöker knyta ihop det med faktakunskaper och begrepp som vi tar upp i klassrummet. Du kan lyssna aktivt på andra
Du försöker utifrån de faktakunskaper och begrepp som vi tar upp klassrummet se samband och dra slutsatser. Du kan lyssna aktivt på andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: