Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen/barns rättigheter

Skapad 2016-04-04 19:15 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Ett tema om trygghet och självkänsla.
Grundsärskola 6 – 9 Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter
...

Innehåll

Förmågor

Vi kommer att arbeta med hur man skall vara mot varandra. Vi kommer att arbeta mot att eleverna skall förstå att alla är lika mycket värda och att alla har samma rättigheter. Vi kommer att ta upp begrepp så som barnkonventionen, rättigheter och alla människors lika värde. 

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • VAA
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • VAA
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • VAA  1-9
  Leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
 • VAA  1-9
  Leva tillsammans Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.

Detta ska du lära dig

 

 • Jag ska lära mig att alla barn har rättigheter.
 • Jag ska lära mig att man ska behandla människor lika.
 • Jag ska lära mig att det står om barns rättigheter i Barnkonventionen.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med ämnet genom att läsa kortare texter, prata om ämnet och titta på filmer, Vi kommer även att göra olika former av dramaövningar.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
 • VAA   9
  Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
 • VAA   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VAA   9
  Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
 • VAA   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Detta bedöms

Vi kommer att bedöma 

 • hur du kan delta i att berätta om att alla barn har rättigheter.
 • hur du kan delta i att visa att du har uppmärksammat att alla är olika och lika.
 • hur du kan delta i att visa att du förstår att man ska behandla alla människor lika.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: