Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

geometri

Skapad 2016-04-05 07:58 i Ankarets skola Öckerö
Grundskola 4 Matematik

Vecka 12-15 ska vi arbeta med Geometri och efter avlsutat kapitel ska vi kunna

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnen på olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Vi arbetar med

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Arbetssätt

Vi arbetar med Matteborgen samt problemlösningsuppgifter enskilt, par och i grupp

Bedömning

Bedömningen sker i form av en diagnos efter avslutat kapitel samt ett prov på de tre senaste kapitlen. Vi bedömer också förmågan att lösa problem enskilt och i samarbete med andra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: