Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2016-04-05 08:02 i Svärdsjöskolan Falun
Syror och baser, indikatorer, pH-skalan, försurning m.m.
Grundskola 7 Kemi

Vi ska arbeta med atomens uppbyggnad, joner, periodiska systemet, syror och baser, indikatorer, pH-skalan, försurning m.m.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Här får du lära dig att: 

-syror och baser är två grupper av vanliga ämnen
-indikatorer talar om hur surt respektive basiskt något är
-syror och baser kan motverka varandra
-försurning kan orsaka miljöproblem i naturen
-atomen består av mindre elementarpartiklar
-joner är laddade atomer
-periodiska systemet består av grupper och perioder

Mål

Veta vad som menas med syror och baser.

Känna till några starka och svaga syror.

Känna till några baser.

Känna till vätejoner och hydroxidjoner och vad de har för betydelse för syror och baser.

Känna till vad en neutral lösning är samt hur man kan göra en sådan.

Känna till olika typer av indikatorer, vad de gör samt hur de används.

Kunna bestämma pH-värdet på olika lösningar och förstå vad det innebär.

Förstå vad försurning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.

Förstå hur atomer är uppbyggda. 

Känna till hur det periodiska systemet är uppbyggt.

Förstå vad en jon är. 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Filmer

Uppgifter

Laborationer

 

Bedömning

Matriser

Ke
Matris Kemi

F
E
C
A
Kunna genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: