Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat

Skapad 2016-04-05 08:56 i Victoriaskolan Grundskolor
Ett tema om klimat och klimatförändringar
Grundskola 7 – 9 Geografi

En 60-årig politiker sa så här: ” Vi är den första generationen som skapat globala miljöproblem – och den sista som slipper undan konsekvenserna …” Citatet kommer från SO boken och står i inledningen till kapitlet om Energi (SO direkt geografi 2, 2004).

 Efter klimatförhandlingarna i Paris kommer det över tio år senare för första gången till ett globalt avtal om att hålla temperaturökningen under 2 grader.

 När Leonardo DiCaprio äntligen fick sin Oscar för bästa manliga huvudroll höll han ett brandtal för miljön: ”Climate Change is not hysteria - it´s a fact.”

Klimatet är ständigt en aktuell fråga i samhället. Det skrivs i tidningar och pratas på TV om klimatförändringar nästan varje vecka. Det är också ett av de vanligaste samtalsämnena bland vanliga människor. Men vad beror förändringarna på och hur ser klimatet ut i olika delar av världen?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Vi ska ta upp:
 • Klimat- och vegetationszoner, hur det är att leva i de olika zonerna.
 • Klimatförändringar, orsaker till dessa samt konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Bedömning

Jag bedömer dina förmågor att:
 • använda geografiska begrepp
 • resonera kring orsaker till klimatförändringar och konsekvenserna för människa, samhälle och miljö.
 • använda källor, teorier samt att resonera kring källors trovärdighet och relevans.

Undervisning och arbetsformer

undervisningen i SO sker i block, geografi i 9b från vecka 12 vecka 16 inför nationella proven. 

Undervisningen sker i samarbete med NO, fysik, tema energi.


- Genomgång av väder, klimatzoner

- handout energi, klimat, befolkningsfördelning

- film om klimatförändringar

- eget arbete med en energikälla (fysik, geografi)                          

- debatt kring energikälla

-klassrumsdiskussioner i mindre grupper

- hemuppsats 

Kunskapskrav

För E
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och
natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser av  klimat och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

För C
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och
visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser av klimat och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

För A
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och
natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
om orsaker till och konsekvenser av klimat och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. 

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Matriser

Ge
Mall Geografi år 9

Du ska utveckla förmågan att:

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP, METOD OCH BEGREPP
*utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. *göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Du undersöker omvärlden och använder metoder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker omvärlden och använder metoder på ett relativt väl fungerande sätt.
Du undersöker omvärlden och använder metoder på ett väl fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
ANALYS
*analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
Du analyserar och beskriver enkla geografiska mönster.
Du analyserar och beskriver förhållandevis komplexa geografiska mönster.
Du analyserar och beskriver komplexa geografiska mönster.
RESONEMANG
*utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. *värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Du redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar och värderar dem.
Du redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar och värderar dem.
Du redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar och värderar dem.
KÄLLKRITIK
*göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Du använder olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett väl fungerande sätt.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du för relativt utvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: