Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intervju

Skapad 2016-04-05 10:21 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
I vårt arbete med artiklar baserade på era intervjuer under praon jobbar vi med den språkliga strukturen (språkriktighet), anpassning av språk till texttyp, enligt den analys vi gjorde av en artikel. Vi tänker också på "Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang". Ur Lgr 11.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

Matriser

Sv SvA
Intervju

Grundläggande
Utvecklad
Väl utvecklad
Skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, sammanställa, kritiskt granska, presentera
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från en intervju och presentera den på ett fungerande sätt.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa relevant information från en intervju och presentera den på ett fungerande och strukturerat sätt.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa relevant information från en intervju och presentera den på ett autentiskt strukturerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: