Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg The Travel Agency- a travel guide to English speaking countries/regions/cities

Skapad 2016-04-05 10:23 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
I grupper kommer ni nu att hålla föreläsningar om olika länder där engelska är officiellt språk. Uppdragsgivare är turistbyråer i de olika länderna. Uppdraget består av att locka turister till platsen/regionen/landet. Målgrupp är alltså utländska turister i olika åldrar.
Grundskola 7 – 9 Engelska

The tourist agencies in a number of English speaking countries want your help. They would like more visits from Scandinavian tourists. Please make a presentation where you advertise the best parts of a region, big city or a country where English is spoken. Your job is to make people want to go there! So you need to start a travel agency with your own web site, where you publish a travel guide!

Innehåll

Travel guide to English speaking countries/regions/cities

Your presentation must contain the following:

'Presentation of the staff at your travel agency. Who you are and what your position is at the company.
* Pictures
* Notes, not full text.
* Important facts: name of the capital, other big cities, population, currency etc
* Animal life
* Famous sports
* Famous people from the country/region/city

'Cultural events and local traditions

'Climate and landscape

How to get there, and how to travel around.

''Tourist attractions

'Interview with people from the area (you do the acting)

*Let us know how English is spoken in your country. What does it sound like?

Other points of interest.

Please include a list of reference. Where did you find your information?

 
Choose between the following countries:
Australia, New Zealand, Canada, Ireland, Scotland, South Africa, USA, England

If you choose to make a Google presentation, a movie, a site, Prezi, act it out or a mix of these is up to you. Choose what you think is the best way to present your work.

Syfte

Redovisning

1. Ni ska hålla en muntlig presentation av ert arbete med stöd i den digitala presentationen. Alla i gruppen ska tala. 

Presentationen ska vara säljande, man ska vilja åka till ert land eller region.

Presentationen ska innehålla bilder, filmklipp och stödord men ej hela slides fulla av text. 

2. Ni ska som grupp också träffa Andreas i ett group talk där jag spelar kund på resebyrån.

3. Ni ska skriva en text som bygger på att ni kan innehållet om ert resmål. Exakt skrivuppgift ges vid skrivtillfället.  

Bedömning

Bedömningen baseras på två delar.

1. Ert muntliga framförande.

Hur väl ni uttrycker er på engelska, med avseende på uttal, intonation, begriplighet, tydlighet och publikkontakt, 

2. Hur väl ni kan använda er av det valda materialet i er egen produktion. 

3. Hur väl du kan uttrycka dig och svara på frågor om ert arbete i group talk.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Fg Matris för Travel agency

E
C
A
Realia
Du har ännu inte nått den kunskapen du behöver.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
skriftlig
Du har ännu inte nått den kunskapen du behöver.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du har ännu inte nått den kunskapen du behöver.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig förmåga
Du har ännu inte nått den kunskapen du behöver.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du har ännu inte nått den kunskapen du behöver.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: