Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser

Skapad 2016-04-05 11:19 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Under de kommande veckorna kommer eleverna att läsa, analysera, diskutera och skriva berättelser.
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Målet är att eleverna lär sig att läsa, analysera och skriva berättelser.

Innehåll

Ur det centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Synonymer och motsatsord.

Genomförande

Under de kommande veckorna kommer eleverna att jobba med berättelser. Till en början läser de berättelser där de får träna på läsförståelse och se hur berättelser är uppbyggda. Eleverna får arbeta med ordförståelse, översättning av svåra ord samt synonymer och motsatsord. Därefter får eleverna göra olika typer av berättelseövningar. Eleverna får lära sig att skriva en berättelse med början, handling och slut. Vi kommer att titta på vilka centrala delar en berättelse ska innehålla.

Bedömning

Matriser

Ml
Berättelse

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Innehållet i din text är begripligt.
Innehållet i din text är tydligt.
Det går i huvudsak att följa den röda tråden med inledning, handling och avslutning.
Det går att följa den röda tråden med inledning, handling och avslutning.
Du använder dig delvis av typiska drag för berättelser.
Du använder dig av typiska drag för berättelser.

Stavning

Nivå 1
Nivå 2
Du stavar i huvudsak rätt.
Du är säker när det gäller stavning.

Skiljetecken

Nivå 1
Nivå 2
Du använder skiljetecken med viss säkerhet.
Du är säker när det gäller användning av skiljetecken.

Beskrivningar

Nivå 1
Nivå 2
Det finns enkla gestaltande beskrivningar i din berättelse.
Det finns utvecklade gestaltande beskrivningar i din berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: