Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europaresan

Skapad 2016-04-05 13:15 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap SO (år 1-3) Svenska Teknik Matematik Engelska Geografi
...

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Engelska:

Vi börjar med att lyssna, läsa och läsa upp sagor och avslutar temat med att ni själva skriver en saga i Photo Story.

 

Svenska:

Sagor:

 • Genomgångar och diskussioner om hur en saga är uppbyggd.
 • Lyssna på olika kända sagor från Europa och diskutera dessa från olika perspektiv
 • Bekanta oss lite med några kända författare till klassiska sagor
 • Skriva sagor som är beställda av våra fadderbarn
 • Ta hjälp av våra fadderbarns respons och förslag på ändringar och nya idéer
 • Läsa våra skrivna sagor högt med inlevelse för våra fadderbarn
 • Dramatisera någon saga

Minoritetsspråk:

 • Se och arbeta med serierna "Andrea hälsar på" och "Jakten på språket".
 • "Lyssna till Sms från Soppero" och tala om den.
 • Skriva tankekartor och utifrån dem skriva faktatexter om varje minoritetsspråk.

Nordiska språk: 

 

So:  

 • Titta på film och sammanfatta/analysera dessa
 • Diskussioner i stora och små grupper
 • Diskutera aktuella ord och begrepp
 • Grupparbete kring länderna
 • Öva på namn och lägesgeografi med hjälp av olika It-verktyg

Hkk:

 • Forska om olika länders mattraditioner i samband med grupparbetet om de olika länderna.
 • Planera och laga något som är typiskt för din grupps land inför en Europakväll.

 

Matte:

Skala

 • Du skall kunna förminska och förstora.
 • Du skall kunna räkna ut avstånd på kartan
 • Omkrets och Area
 • Du skall kunna jämföra olika länder, sjöar berg m.m

 

Teknik:

 • Planera och bygga/skapa autentisk och hållfast konstruktion av ett känt byggnadsverk i Europa
 • Dokumentation i form av ritning  och teknisk rapport

Det här kommer du att lära dig:

Engelska:

Vi kommer att arbeta med sagor på olika sätt;

Du kommer att träna på engelska genom att;

 • lyssna på sagor
 • läsa sagor
 • läsa upp sagor i form av dialog
 • skriva sagor
 • lära dig nya ord

 

Svenska:

Sagor:

 • Hur en saga är uppbyggd och dess kännetecken
 • Hur du skriver en saga
 • Hur du läser en saga högt med inlevelse för yngre barn
 • Hur kroppsspråk, röst och rekvisita kan förstärka en saga
 • Hur du kan förbättra en saga med hjälp av respons
 • Hur du blir säkrare på skrivreglerna när du skriver
 • Olika kända och mindre kända sagors innehåll från olika delar av Europa
 • Någon fakta om vissa kända författare från sagans värld.

Nordiska språk och minoritetsspråk:

 • Lär dig om de nordiska språkens släktskap och ursprung
 • Lyssna till de nordiska språken och sedan diskutera likheter och skillnader
 • Läsa texter på nordiska språk och tillsammans med andra diskutera kring dess likheter och skillnader
 • Lära dig några vanliga ord från de nordiska språken
 • Lära dig något om språken och dess talare (minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch)
 • Ord och begrepp för att kunna lära dig och att visa att du når ovanstående mål
 • Lyssna aktivt till Sms från Soppero av Ann- Helene Laestadius
 • Fundera och resonera kring hur det är att vara ung Same jämfört med att vara ung i Partille

So:

 • Jordytan- På vilka sätt den formas och förändras.
 • Europeiska natur och kulturlandskap
 • Fördelningen av Europas befolkning
 • Europas länder (städer, öar, vatten, berg och regioner)
 • Kartan och dess uppbyggnad
 • Centrala ord och begrepp
 • Ojämnlika levnadsvillkor i Europa och världen.

HKK:

 • Vad måltiden har för betydelse socialt i olika kulturer.
 • Vad det finns för olika mattraditioner i olika länder och kanske främst vid olika högtider.

Matte:

 • skala
 • area och omkrets

 

Teknik:

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Måltidens betydelse för gemenskap.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Engelska: Skriva en egen saga i Storybird.

Vi bedömer:

 • Hur bild och text passar ihop
 • Hur väl du uttrycker dig på engelska
 • Hur du behärskar Preteritum (dåtid)

 

Svenska:

Sagor

 • Hur du lyckats förmedla sagans kännetecken i din text.
 • Du följer skrivreglerna i din text och visar att du behärskar dessa.
 • Du ger, tar och bearbetar responsen i sagoarbetet.
 • Du läser sagor högt med inlevelse och använder rösten som ett verktyg
 • Genom att dramatisera en saga
 • Hur du tolkar och analyserar sagors innehåll och förmedlar detta
 • Du kan nämna några kända sagoförfattare och deras kända verk

 

Nordiska språk/Minoritetsspråk:

 • Genom att lyssna till dig då du deltar i samtal och diskussioner kring Andrea hälsar, Jakten på språket och på  Sms från Soppero.
 • Genom att ställa frågor till dig som du besvarar muntligt och skriftligt.
 • Genom dina tankekartor och faktatexter

 

So:

 • Din medverkan i grupparbetet om länderna
 • Hur du visar att du kan se samband i olika uppgifter
 • Hur du deltar i muntliga diskussioner
 • Resultatet på ett kartprov

 

Hkk:

 • Genom din reflektion av mattraditioner i det land i Europa du jobbar med.
 • Genom att följa din planering, genomförande och receptskrivning av det du skall laga.

 

Ma:

Kommer att bedömas på mattelektionernaTeknik:

 • Hur du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen
 • Hur du på ett enkelt sätt kan beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Hur du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla modeller
 • Hur du under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Genom enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och en teknisk rapport.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: