Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ung möter gammal SV/HI

Skapad 2016-04-05 13:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Ämnesövergripande Ung möter gammal och svenskt 1900-tal
Grundskola 7 – 9 Svenska Historia
...

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Konkretiserade mål

Svenska:

 • Utveckla din förmåga att skriva olika typer av texter. 
 • Skriva reflektion utifrån boken Tisdagarna med Morrie
 • Jobba med svenska språkets skrivnormer 

Historia:

 • Använda historiska begrepp
 • Ha kunskaper om svensk efterkrigstidshistoria 
 • Resonera om samhällsförändringar 
 • Förklara hur människans villkor påverkas av den tid de lever i
 • Kunna dra slutsatser utifrån källor och använda källkritiska metoder

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Undervisningen

 

Vi arbetar med facklitteratur och skönlitteratur för att förstå samhällsutvecklingen i Sverige ca 1950 och framåt. 

Vi tränar på att skriva olika typer av texter (t.ex. jag-form och biografi). 

 

 

Bedömning

Jovan kommer att bedöma:

 • dina kunskaper om historiska skeenden. Detta gör jag genom att titta på om du kan resonera kring samhällsförändringar och hur väl du underbygger dina resonemang. Du ska även förstå hur människors värderingar påverkas av den tid de lever i 
 • din förmåga att använda relevanta historiska begrepp

Det är viktigt att dina resonemang är logiska och relevanta (har tydlig koppling till arbetsområdet). Att underbygga resonemang innebär att förtydliga vad du menar med hjälp av historiska exempel. 

När det gäller begrepp tittar jag på bredden och precisionen.

Matriser

Hi Sv
Ung möter gammal SV/HI

SV

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TEXT
Jag som gammal INNEHÅLL
Texten du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Texten du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Texten du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
TEXT
Jag som gammal FORM
Du skriver ett enkelt språk. Du gör en del formfel men din text är tydlig och förståelig.
Du skriver på ett relativt välutvecklat språk, gör få skrivfel och överlag på bra svenska.
Du skriver på ett mycket välutvecklat språk, på i stort sett korrekt svenska.
TEXT
Nu blir farmor lycklig INNEHÅLL
Texten du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Texten du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Texten du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
TEXT
Nu blir farmor lycklig, FORM
Du skriver ett enkelt språk. Du gör en del formfel men din text är tydlig och förståelig.
Du skriver på ett relativt välutvecklat språk, gör få skrivfel och överlag på bra svenska.
Du skriver på ett mycket välutvecklat språk, på i stort sett korrekt svenska.
RESUMÉ OCH REFLEKTION
Boken "Tisdagarna med Morrie"
Genom att göra en enkel sammanfattning av bokens innehåll med viss koppling till tidsaspekten, orsakssamband och viss egen erfarenhet visar du på grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av bokens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekten, orsakssamband och egen erfarenhet visar du på god läsförståelse.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av bokens innehåll med god koppling till tidsaspekten, orsakssamband och egen erfarenhet visar du på mycket god läsförståelse.
Uppgifen ovan FORM
Du skriver ett enkelt språk. Du gör en del formfel men din text är tydlig och förståelig.
välutvecklat språk, gör få skrivfel och överlag på bra svenska.
Du skriver på ett mycket välutvecklat språk, på i stort sett korrekt svenska.
TEXT
Intervju med en gammal, INNEHÅLL
Texten du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Texten du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Texten du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
TEXT
Intervju med en gammal, FORM
Du skriver ett enkelt språk. Du gör en del formfel men din text är tydlig och förståelig.
Du skriver på ett relativt välutvecklat språk, gör få skrivfel och överlag på bra svenska.
Du skriver på ett mycket välutvecklat språk, på i stort sett korrekt svenska.

HIstoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om historia
Orsaker och konsekvenser: Tänk på att föra olika resonemang och att underbygga
Du visar historiska kunskaper genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Du visar historiska kunskaper genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Du visar historiska kunskaper genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Begrepp
Bredd och precision
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hantera källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: