Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng år 9: Writing

Skapad 2016-04-05 14:32 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Genomförande

Under v. 14-16 kommer vi att fokusera på Writing på engelskan. Vi ska titta på vad kunskapskraven för Skriva innebär och vad vi kan göra för att förbättra våra texter.

Vi börjar med att titta på linking words och hur de används. Vi ska öva på att skriva texter och använda dem för att få en mer sammanhängande text.

Vi ska även ägna oss åt grammatik (verbformer) och vi ska också analysera texter utifrån kunskapskraven för att se vad som krävs för de olika bedömningarna E, C och A.

 

Under den här perioden har vi inga formella prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: