Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2016-04-05 14:48 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Det engelska språket introduceras med enklare ord och samtal.
Grundskola 2 Engelska
Dags att få lära dig engelska! Du kommer att få lära dig en del grundläggande engelska.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

¤ förstå och använda enkla ord, uppmaningar och vardagsfraser

¤ presentera dig själv muntligt

¤ göra uppgifter och delta i lekar och sånger 

Innehåll

Vi arbetar bland annat med följande teman, och

att tala, lyssna, och skriva ord och enkla meningar om:

 • djur
 • kläder
 • frukter, grönsaker
 • kroppsdelar
 • familj
 • siffror
 • färgerna
 • traditioner

Genomförande

Vi kommer att arbeta med en del enkla ord och fraser på engelska, både muntligt och skriftligt.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper kontinuerligt under lektionerna genom att delta aktivt i muntliga samtal, genomgångar och i skriftliga uppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå
Förmågan att: förstå och tolka innehållet i enkel talad engelska.
Du visar att du förstår enstaka ord inom kända områden.
Du visar att du förstår enkla instruktioner i klassrummet.
Du visar att du förstår enkla meningar inom kända områden.
Tala
Förmågan att: Formulera sig och kommunicera ord och enkla fraser.
Du kan med stöd säga några ord inom kända områden.
Du kan säga några ord inom kända områden med tydligt uttal.
Du kan säga enkla och inövade meningar med tydligt uttal, t ex berätta något om sig själv.
Skriva
Förmågan att: Skriva bekanta ord och enkla meningar.
Du kan med stöd skriva av ord inom kända arbetsområden.
Du kan skriva några ord inom kända områden.
Du visar att du kan skriva ord och enkla kända meningar.
Läsa
Förmåga att: Känna igen välbekanta ord och enkla fraser i skrift.
Du kan med stöd läsa ord inom kända arbetsområden.
Du kan läsa några ord och enkla fraser inom kända arbetsområden.
Du läser ord och enkla kända meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: