Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel åk 6 VT16

Skapad 2016-04-05 14:56 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Att dela en läsupplevelse med flera kamrater ger läsningen ytterligare en dimension. Tillsammans med några av dina kamrater får du chansen att fördjupa dig i en bok och samtidigt tränar du din högläsning i en lugnare miljö. När vi jobbat färdigt kan du få tips på bra böcker av de andra grupperna.

Innehåll

Mål

Under arbetet med bokcirkel ska du:
-  Utveckla och träna högläsning
- Vara delaktig i diskussioner i din grupp
- Visa hänsyn och respekt i gruppen
- Utveckla din förmåga att argumentera
- Tolka och dra slutsatser utifrån en text
- Skriva egna texter med anknytning till det lästa
- Utveckla läsförståelsestrategierna
- Skapa bilder till den lästa texten
- Träna på att sätta dig in i hur andra tänker, känner och handlar

Arbetets innehåll

Eleverna läser samma bok i små grupper om tre-fyra elever/grupp. De läser högt i skolan och tyst hemma, om de inte blir klara i skolan. Varje vecka ska man genomföra en uppgift, knuten till det lästa sidorna. Till tisdagen i varje vecka ska man ha läst sidorna enligt det schema jag delat ut samt förberett sitt bokcirkeluppdrag.

Arbetssätt och redovisningsform

Varje måndag redovisar man sitt uppdrag för gruppen och lämnar in ett A4-papper med uppgiften skriven eller ritad på till mig för bedömning. Jag sitter även med i grupperna och lyssnar på era diskussioner samt när ni läser. Nedan följer en beskrivning av de olika uppdragen.
Diskussionsledare (DL)
Du håller diskussionen igång genom att fördela ordet och se till att alla i gruppen får komma till tals och säga sina åsikter. Var artig och tacka när någon presenterat sin uppgift. Du ska även förbereda tre frågor till gruppen kring de sidor ni läst. Använd dig av REPORTERN!
Sammanfattare (SF)
Sammanfatta det avsnitt ni läst med ungefär 100 ord. Finns det någon eller några händelser som är extra viktiga? Använd dig av COWBOYEN!
Illustratör (IL)
Du ska göra en bild eller ett collage av olika bilder som illustrerar något ur den del av boken ni läst till i dag. Visa upp din bild och låt gruppen fundera över vad det är du beskrivit. Tolkar de bilden som du tänkte? Berätta sen hur du tänkte! Använd dig av KONSTNÄREN!
Ordletare (OL)
Leta upp och anteckna svåra ord eller uttryck. Du kan också välja ovanliga eller viktiga ord ur texten. Slå upp orden om du behöver och skriv en förklaring eller synonym. Använd dig av DETEKTIVEN!

Visa din kunskap - Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Sv SvA
Bokcirkel åk 6 VT16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa med flyt
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse.
Du visar god läsförståelse.
Du visar mycket god läsförståelse.
Resonera
Du för enkla resonemang utifrån bokens innehåll.
Du för utvecklade resonemang utifrån bokens innehåll.
Du för väl utvecklade resonemang utifrån bokens innehåll.
Skriva
Innehåll
I de texter du lämnat in med anknytning till det lästa visar du att du kan skriva med begripligt innehåll och viss språklig variation.
I de texter du lämnat in med anknytning till det lästa visar du att du kan skriva med relativt tydligt innehåll och förhållandevis god språklig variation.
I de texter du lämnat in med anknytning till det lästa visar du att du kan skriva med tydligt innehåll och god språklig variation.
Skriva
Skriv- och stavningsregler
Du använder grundläggande skriv- och stavningsregler med viss säkerhet.
Du använder grundläggande skriv- och stavningsregler med god säkerhet.
Du använder grundläggande skriv- och stavningsregler med mycket god säkerhet.
Skriva
Beskriva
Du har fått med enkla gestaltande beskrivningar i dina texter.
Du har fått med utvecklade gestaltande beskrivningar i dina texter.
Du har fått med väl utvecklade gestaltande beskrivningar i dina texter.
Kombinera text och bild
Du visar att du kan förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ge omdömen
Du har gett enkla omdömen om textens innehåll.
Du har gett utvecklade omdömen om textens innehåll.
Du har gett väl utvecklade omdömen om textens innehåll.
Muntlig redogörelse
Du har gett enkla omdömen om din bok.
Du har gett utvecklade omdömen om din bok.
Du har gett väl utvecklade omdömen om din bok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: