Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä och metallslöjd, åk 5

Skapad 2016-04-05 15:00 i Storvretaskolan Uppsala
Eleverna bygger vidare på sina kunskaper från årskurs fem. Bland annat gör vi ett bildhuggningsprojekt och provar på att svarva.
Grundskola F – 5

Beskriv arbetsområdet för eleven här.

På din tredje termin i trä och metallslöjd kommer du att fortsätta arbeta med de tekniker du lärt dig tidigare, men du kommer även få prova på att svarva, du kommer även att få göra ett arbete  i trådslöjd. Jämfört med fyran höjer  vi nivån ytterligare

Du kommer fortsätta att jobba med slöjdportfolio för att dokumentera dina slöjdalster.i både ord och bild.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • Gr lgr11
  Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • Gr lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

Kunskapskrav

Här kopplar du kunskapskraven från kursplanerna för åk 3/6.

Klicka på koppla, sedan på respektive ämne. Längst ner hittar du kunskapskrav. De går att få i tabell eller text. För åk 6, välj kunskapskrav på E-nivå.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Här kopplar du centralt innehåll från kursplanerna.

 

 Kunna se sambandet mellan slöjdarbetets olika delar - hur de blir en helhet.

Kunna använda något mer avancerade handverktyg, till exempel bildhuggarjärn och täljknivar. Även några elverktyg som pelarborr, och skruvdragare.

Framställa Sammanfogningstekniker tvingar och klämmor några föremål utifrån vinkerät sågning och figursågning.  .

Undervisning och bedömning

 

Vi kommer  att sträva mot att vara mera autonoma "självgående" i vårt slöjdarbete, att kunna ta ett större ansvar för sin arbetsprocess och utveckla sin problemlösningsförmåga.

Eleven kommer att göra lite mer utförlig dokumentation i Slöjdportfolio och börja reflektera kring sin slöjdprocess.

Konkretisering av kunskapskraven

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: