Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering år 4-5 läsår 15/16

Skapad 2016-04-05 15:17 i Aspenässkolan Lerum
Att kunna idrotta ensam och tillsammans med andra.
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syftet med ämnet

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Eleven skall ha färdigheter och kunskaper om, i de olika områderna:

Undervisningen

För att uppnå de olika delarna så kommer undervisningen att genomföras på detta sätt för att tillgodose....

Rörelse Genom att gå, springa, hoppa, dansa, klättra i olika former, samt genom lekar och genom att använda olika redskap. Simundervisning kommer även att genomföras som bidrar till övning av simning.

Hälsa och livsstil Genom att gå, springa, hoppa, dansa, klättra i olika former, samt genom lekar och genom att använda olika redskap. Simundervisning kommer även att genomföras som bidrar till lek vid och i vatten. Även öva på balans i vatten. Diskutera olika former av träning och dess påverkan. Bedriva delar av verksamheten i närmiljön. Diskutera och genomföra uppvärmningar av olika slag. Diskutera olika teoretiska delar så som kost och hälsa.

Friluftsliv och utevistelse Genom träning på orientering, både teoretiskt och praktiskt i olika miljöer. Bedriva undervisningen i skolans närmiljö och utifrån de möjligheter detta skapar. Genom att diskutera hur man genomför olika aktiviteter på ett säkert sätt.

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån:

Rörelse Elevens motoriska utveckling Elevens simförmåga på mage och rygg

Hälsa och livsstil Elevens vattenvana Elevens kunskap av träning och dess påverkan, samt kost och hälsa

Friluftsliv och utevistelse Elevens kunskap och utförande av orientering Elevens kunskap och genomförande av aktiviteter i skolan närmiljö

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: