Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5 Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-04-05 15:21 i Knappekullaskolan Lerum
Teknik åk 5 Knappekulla 2015/2016
Grundskola 5 Teknik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Här kopplar du till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav

Här kopplar du till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Konkreta mål

Du skall kunna:

- berätta lite om olika tekniska lösningar, var de finns och vad de används till. T.ex       elmotor, solceller, elektromagneter och de enkla maskinerna. 

- delta aktivt i konstruktionsarbeten och bidra till att lösa de problem som uppstår. T.ex. bilbygge och elektriskt spel

- dokumentera ditt arbete genom enkla skisser och text som visar hur du tänkt.

- berätta om några för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. T.ex. solceller, elmotorer och bensinmotorer.

 

 

Bedömning

 Du kommer att visa att du kan genom att:

- svara på frågor genom skriftligt eller muntligt prov.

- delta i diskussioner

- svara på muntliga frågor.

- delta i konstruktionsarbeten

- delta i uppgifter med problemlösning

Arbetssätt

- Konstruktionsövningar.

- Problemlösningsövningar

- Filmer

- Inläsning av text

- Gemensamma genomgångar

- Laborationer

- Planering och dokumentation

- Redovisningar

- Diskussioner

- Skriftliga tester

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: