Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-04-05 15:41 i Knappekullaskolan Lerum
Engelska åk 5
Grundskola 5 Engelska

Engelska under läsåret i åk 5.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Konkreta mål

 • Du kan ställa frågor med do och does om t ex vägen, pris och vad någon gör och svara på frågor.
 • Du kan berätta vad som händer t ex she sings
 • Du kan tala om var saker finns, t ex behind, on
 • Du kan använda adjektiv t ex tall, taller, the tallest
 • Du kan bilda plural (flertal) av substantiv.
 • Du kan ge ett nekande svar t ex don't och doesn't
 • Du kan olika tidsuttryck t ex in the morning
 • Du kan berätta om vad som hänt (preteritum) t ex looked, jumped, went

 

 

 

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • delta i pratövningar i mindre grupper.
 • skriva texter.
 • skriva ord.
 • göra hörövningar. 
 • svara på frågor både skriftligt och muntligt 
 • läsa kända och okända texter.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • arbeta med boken Good Stuff textbok och övningsbok.
 • arbeta med pratövningar och gör dramatiseringar. 
 • att skriva texter.
 • att träna grammatik.
 • att se filmer.
 • att lyssna på hörövningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: