Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Former nära mig!

Skapad 2016-04-05 17:08 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Arbete med olika former på förskolan
Förskola

Under vårt arbete med vår närmiljö gick vi på promenader  i byn för att besöka barnens hus. Barnen upptäckte då att husen såg olika ut, de hade olika former. Taket liknande en triangel, en del hus hade cirklar till förnster.

Detta intresse för att jämföra och titta på olika former vill vi ta tillvara på och även få barnen att upptäcka matematik i sin vardag.

Innehåll

SYFTE

Målet är att barnen ska få orientera sig bland de olika formerna, hitta de i olika miljöer jämföra samt att kunna kommunicera om formerna med varandra.

Ett verktyg barn har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället är att jämföra utseenden på föremål i sin närhet.  Temat om former handlar bland annat om att stärka skapande, estetik och geometri, matematik, språk och förståelse av strukturer i sin närhet. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot!

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

METOD

I vårt dagliga arbete erbjuder vi barnen att upptäcka former tillsammans, både inne och ute.

Matematik - former för att strukturera och förså matematik i sin närmiljö.

Estetik - rita, klippa, klistra.

Teknik - foto via appen Camquest, bygg och konstruktion.

Språk - besöka biblioteket, sagor, ordföråd, begrepp och sånger.

Identitet och trygghet - utgått från barnens hus och former i deras närmiljö.

Motorik och hälsa - i vår uteverksamhet uppmärksammar vi former ute, grovmotorik i samling och finmotorik i estetiken. 

 

 

BARNENS REFLEKTIONER

Reflektioner genomförs  kontinuerligt  under arbetet.

Maj 2016 I vår samling frågade vi om Vad vi har för  tema?,  och vad vi gjort.- de kom på att vi har klippt ut former och gjort hus, robotar och bilar.  Vi dansat till formsången. Lärt oss ramsan: Formmonstret, formmonstret mums filibums, vill du ha en röd cirkel till lunch? ( här byter man form och färg). På vår utedag samlade vi pinnar och byggde former med.

ARBETSLAGETS REFLEKTIONER

Arbetslagets reflektioner dokumenterar kontinuerligt under arbetet.
Barnen har ett större intresse än vad vi trodde från början. De har velat lära sig mer och mer. Det har blivit mycket räkning, allt ska räknas. De ser former överallt och bygger gärna olika former. På vår utedag samlade vi pinnar och tillsammans byggde vi olika former, vi hade bra diskussioner om hur många pinnar man behövde till de olika formerna.

UTVÄRDERING

Arbetslagets bedömning av vilka läroplansmål man har arbetat med. Utvärdera även: syfte, metod och dokumentation.

Temat har utgått från barnens intresse, det har varit roligt och lärorikt för oss alla. Från början hade vi bara tänkt använda oss av cirkel, kvadrat och rektangel men vi fick utöka och även lära oss pentagon, hexagon, septagon, och oktogon. Vi har byggt, jämfört och kommunicerat om de olika formernas utseende. Barnen ser former överallt i sin närmiljö, de gör varandra uppmärksamma när någon får syn på ett fönster som är t.ex  en cirkel, även i leken och när vi  äter finns det former. I vår samling har vi tillsammans ställt oss i de olika formerna, hur många ska vi stå på varje sida för att bilda en triangel? Vi märkte att barnens kunskap och intresse var större än vad vi trott. Det gjorde att vi fick tänka till och leta efter mer material som utmanade barnen. Vi hittade bra material på former i 3D som barnen bygger med inne på avdelning. Temarbetet har genomsyrat hela verksamheten.
Vi avslutar inte temat för att terminen tar slut utan fortsätter så länge intresse finns.

Formen på vårt hus

Vi presenterade formerna triangel, kvadrat, cirkel och rektangel för barnen i samlingen, de fick sedan i uppdrag att rita ett hus genom att använda dessa former.

Det blev både höghus, runda hus och många hus och alla med olika form gjorda av de fyra formerna de fick presenterade för sig.  

Former blir Star Wars

Barnen har pratat mycket om Star Wars på förskolan under en tid. Vi tog tillfället i akt att prata om de olika formerna som figurerna och skeppen i Star Wars är uppbyggda av.

De fick klippa ut former och klistra ihop med hjälp av inspirationsbilder på Star Wars figurer och skepp med tydliga former av trianglar, cirklar, halvcirklar och rektanglar, det fanns till och med någon oktagon.

 • Efter det första genomförandet av aktiviteten märkte vi att alla momenten och de många valmöjligheterna gjorde det rörigt och svårt för många att följa.
 • Till genomförande två förbereddes mallar på en av figurerna bestående av en cirkel och en halvcirkel. Aktiviteten blev enklare, vilket gjorde att de yngsta tydligt förstod och klarade sig mer självständigt. De största stannade kvar i aktiviteten och diskuterade, trots att den var enkel. 

Att former finns i deras närhet och i deras intresseområden får mer och mer plats i samtalen. Och nu även när de pratar om Star Wars.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: