Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2016-04-05 20:25 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 Geografi SO (år 1-3)

Vi kommer att jobba med geografiska begrepp, Sveriges namngeografi, natur- och kulturlandskap och Sveriges befolkningsfördelning.

Innehåll

Mål och syfte

Målen och syftena med området Sveriges geografi är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

  • Vad är ett land?
  • Vad menas med livsmiljö?
  • Vad menas med landskap och landsdelar?
  • Vad är det för skillnad mellan tätort och glesbygd?
  • Varför bor de flesta svenskarna i södra och mellersta delarna av landet?
  • Var i världen ligger Sverige?

Matriser

SO Ge

Vad bedöms? Bedömningsaspekter

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd
En i huvudsak kvantitativ bedömning
Få fakta, exempel, beskrivningar och begrepp om Sveriges läge och olika indelning, om livsmiljöer och befolkningsfördelningen samt kartkunskaper.
Fler fakta, exempel, beskrivningar och begrepp om Sveriges läge och olika indelning, om livsmiljöer och befolkningsfördelningen samt kartkunskaper.
Många fakta, exempel, beskrivningar och begrepp om Sveriges läge och olika indelning, om livsmiljöer och befolkningsfördelningen samt kartkunskaper.
Kunskapens djup
En i huvudsak kvalitativ bedömning
Få och korta förklaringar till varför det ser ut som det gör i olika delar av Sverige och till befolkningsfördelningen i landet.
Fler och långa förklaringar till varför det ser ut som det gör i olika delar av Sverige och till befolkningsfördelningen i landet.
Många och längre förklaringar till varför det ser ut som det gör i olika delar av Sverige och till befolkningsfördelningen i landet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: