Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera,leda och utvärdera en idrottsaktivitet

Skapad 2016-04-05 21:47 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Idrott och hälsa

Du kommer tillsammans med tre klasskamrater få planera och genomföra en fysisk aktivitet för dina klasskamrater.

Innehåll

Mål, arbetsgång, bedömning och syfte

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU:
- får planera och genomföra en aktivitet.
- kunskap om vad som kännetecknar en bra ledare
- kan värdera aktivteter utifrån ett hälsoperspektiv

Dessa förmågor tränar vi genom att:
- ha genomgångar kring planering och ledarskap
- organisera och leda sin planerade lektion för en grupp elever 
- efter avslutad lektion utvärdera sin aktivitet skriftligt.

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS:
- lektionsplaneringens utförande
- genomförande val av aktivitet, variation och engagemang.
- utvärderingen av planering och genomförande

Se även matris nedan.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Matriser

Idh
Ledarskap år 9

Planera och genomföra egen lektion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planering
Planera fysiska aktiviteter på en årskursanpassad nivå
Du sätter upp ett mål eller planerar din fysiska aktivitet
Du sätter upp ett mål och planerar din fysiska aktivitet för att nå målet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du sätter upp ett mål och planerar din fysiska aktivitet för att nå målet på ett relativt väl fungerande sätt
Du sätter upp ett mål och planerar din fysiska aktivitet för att nå målet på ett väl fungerande sätt
Utvärdering
Utvärdera egenhändigt planerade fysiska aktiviteter utifrån: hälsa rörelse livsstil på årskursanpassad nivå
Du för enkla resonemang om din planerade aktivitet.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om din planerade aktivitet
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om din planerade aktivitet
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om din planerade aktivitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: