Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-04-06 00:25 i Kullingsbergsskolan Alingsås
År 5
Grundskola 5 Geografi

Vi kommer att under ett antal veckor bekanta oss mer med Nordens länder. Du kommer att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mer om dina närmsta grannar. Du kommer att få lära dig mer om ländernas naturtyper, naturtillgångar, begrepp, befolkningsfördelning, kartor och tabeller. 

Innehåll

Våra grannar i Norden

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i grupp. 

Konkretiserade mål:
Du ska
* kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar samt vad människor livnär sig på
* kunna placera ut länder, några stora städer, berg och vatten på en blindkarta
* kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker.
* vara aktiv i diskussioner

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Uppgifter

 • Geografens testamente del 9

 • Geografens testamente del 8

 • Geografens testamente del 7

 • Geografens testamente del 6

 • Norden - Finland

 • Geografens testamente del 4

 • Geografens testamente del 3

 • Norden - Island

 • Norden - Danmark

Matriser

Ge
Matris för Nordens geografi år 5

Norden

NIvå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens namngeografi
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt,huvudstäder,strörre vatten, berg och öar. kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du har grundläggande kunskaper om vilka de nordiska länderna är och kan med viss säkerhet placera ut dem, städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Du har goda kunskaper om vilka de nordiska länderna är och kan med relativt god säkerhet placera ut större städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Du har mycket goda kunskaper om vilka de nordiska länderna är och kan med god säkerhet placera ut de nordiska länderna, större städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, naturtyper, lågland
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett välfungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med relativt god säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med god säkerhet ge flera orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika naturresurser i Norden.
Du känner till några av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med viss säkerhet berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med relativt god säkerhet berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med god säkerhet berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med viss säkerhet söka information i en kartbok och förstå olika tabeller och kartsymboler.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med relativt god säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med relativt god säkerhet hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med god säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med god säkerhet hitta information i en kartbok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: