Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula Lägesmått och diagram

Skapad 2016-04-06 07:39 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Arbete med lägesmåtten medelvärde, median och typvärde.
Grundskola 5 Matematik

I det här kapitlet introduceras begreppet lägesmått. Lägesmått används när man pratar om sammanfattande värden som ska användas i exempelvis skapande av olika diagram. De vanligaste lägesmåtten är medelvärde, median och typvärde och det är dessa som kommer att vara i fokus i detta kapitel. Du kommer även att få lära dig skapa frekvenstabeller och diagram samt genomföra beräkningar i decimalform.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att..

 • formulera och lösa problem med hjälp av dina kunskaper i matematik 
 • förstå och använda matematiska begrepp
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Så här kommer vi att arbeta

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • använda medelvärde och andra lägesmått – medelvärde och dela lika, frekvenstabell och diagram
 • se samband mellan lägesmått och andra begrepp – medelvärde och mitt emellan, nollans betydelse, samband inom och med medelvärde
 • göra beräkningar i decimalform – decimaltal och enheter, blandad form och decimalform, tre lägesmått, lägesmått och decimalform
 • använda frekvenstabeller och diagram – faror i frekvenstabell, lägesmått och stolpdiagram
 • använda strategier vid problemlösning
 • arbeta med matematiska begrepp

Bedömning sker dels genom diagnosen v. 20 och dels genom diskussioner med läraren.

Vi kommer även att ha ett begreppstest där vi kollar hur väl du förstår och kan förklara olika begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser

Ma
Lägesmått och diagram

Använda medelvärde och andra lägesmått
Medelvärde och dela lika, frekvenstabell och diagram
Du har ännu inte visat att du kan räkna ut medelvärde och andra lägesmått.
Du kan med viss säkerhet räkna ut medelvärde och andra lägesmått.
Du kan med säkerhet räkna ut medelvärde och andra lägesmått.
Du kan med stor säkerhet räkna ut medelvärde och andra lägesmått.
Se samband mellan lägesmått och andra begrepp
Medelvärde och mitt emellan, nollans betydelse, samband inom och med medelvärde
Du har ännu inte visat att du kan se samband mellan medelvärde och andra begrepp.
Du kan med viss säkerhet se samband mellan medelvärde och andra begrepp.
Du kan med säkerhet se samband mellan medelvärde och andra begrepp.
Du kan med stor säkerhet se samband mellan medelvärde och andra begrepp.
Göra beräkningar i decimalform
Decimaltal och enheter, blandad form och decimalform, tre lägesmått, lägesmått och decimalform
Du har ännu inte visat att du kan göra beräkningar i decimalform.
Du kan med viss säkerhet göra beräkningar i decimalform.
Du kan med säkerhet göra beräkningar i decimalform.
Du kan med stor säkerhet göra beräkningar i decimalform.
Använda frekvenstabeller och diagram
Faror i frekvenstabell, lägesmått och stolpdiagram
Du har ännu inte visat att du kan använda frekvenstabeller och diagram.
Du kan med viss säkerhet använda frekvenstabeller och diagram.
Du kan med säkerhet använda frekvenstabeller och diagram.
Du kan med god säkerhet använda frekvenstabeller och diagram.
Lösa matematiska problem
 • Ma  A 6
Du har ännu inte visat att du kan välja och använda lämpliga strategier när du ska lösa matematiska problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Matematiska begrepp
Du har ännu inte visat att du kan matematiska begrepp inom lägesmått och diagram.
Du kan många av de matematiska begreppen inom lägesmått och diagram men känner dig osäker när du ska förklara dem.
Du kan många av de matematiska begreppen inom lägesmått och diagram och känner dig ganska säker när du ska förklara dem.
Du är säker på de matematiska begreppen inom lägesmått och diagram när du ska förklara dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: