Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading a book

Skapad 2016-04-06 08:37 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 – 9 Engelska

Reading is like traveling without going anywhere... Du ska få ta dig in i bokens värld och utforska det engelska språkets variation.

Innehåll

Mål

Du ska träna dig i att

 • Läsa engelska texter, i detta fall skönlitterära böcker.
 • Skriva om det du läst.
 • Berätta vad du läst.

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Arbetets innehåll

De följande veckorna ska du läsa en bok som är anpassad efter den nivå du läser på.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Till varje kapitel i din bok finns uppgifter. Gör uppgifterna/frågorna så utförligt som du kan. Vi skriver självklart på engelska!

Tips
För att kunna komma ihåg och skriva vad du läst behöver du vara koncentrerad när du läser i din bok.

Fastna inte på ord du inte kan utan försök att förstå vad man menar i stort.

Skriv noga varje vecka vad du läst. Vi kommer att ha muntliga presentationer av böckerna när du läst och skrivit klar.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning:

 • Texten/uppgifterna du skriver kommer att visa den förståelse du har haft för det du läst. Du bedöms utifrån hur mycket eller litet du uppfattat, vilka detaljer du förstått
 • Den text du skriver kommer att bedömas utifrån stavning och förmåga att skriva fungerande engelska, så att någon engelsktalande kan förstå
 • Din presentation av boken kommer att bedömas utifrån flyt, ordförråd och f hur lätt man kan förstå vad du säger.

Reflektion

Vad var svårast och lättast i denna uppgiften?
Läsa, Skriva eller Tala  -  Berätta varför du tycker det.

Matriser

En
Läsa, Skriva och Berätta

På väg
E
C
A
Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar någon detalj i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i olika slags texter.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter.
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar och uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av dina texter.
Du formulerar och uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du bearbetar och gör förbättringar av dina texter.
Du formulerar och uttrycker dig med flyt och visar att du har ett stort ordförråd och varierar din meningsbyggnad. Du formulerar dig även med säkerhet och anpassar texten väl till syftet i olika skrivsituationer. Du bearbetar och gör förbättringar av dina texter på egen hand.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av ditt tal.
Du uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du bearbetar och förbättrar ditt tal.
Du uttrycker dig varierat, tydligt, sammanhängande och med flyt. Du formulerar dig även med säkerhet och anpassar ditt tal till olika situationer. Du bearbetar och förbättrar ditt tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: