Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv NTA

Skapad 2016-04-06 08:46 i Grundsärskolan 7-9 Ale
Hur blir en fjäril till? Vad äter en larv? Hur ser en puppa ut? Vad äter en fjäril? Dessa frågor, och många fler, ska arbetet med fjärilarna ge svar på! Vi kommer att följa en fjärilslarv från ett litet ägg till en fullt utvecklad fjäril.
Grundsärskola 2 – 5 Kommunikation Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning

Från vecka 17 och fram kommer vi arbeta med NTA-lådan fjärilars liv.

Innehåll

2.2 Kunskaper

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Kopplingar till läroplan

 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången inriktning träningsskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Estetisk verksamhet

Syfte
Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,

Kommunikation

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra samt en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med en tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet

Verklighetsuppfattning

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev skall utveckla din förmåga att:

 • samspela med andra i de olika samlingsformerna
 • ta del av informationen om fjärilens olika stadier
 • dokumentera utvecklingen av fjärilarna genom text och bild med hjälp av dator, kamera och IPAD

 

Bedömning

vi kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i temasamlingen
 • samspela med andra i temasamlingarna
 • medverka i framställan av fjärilar
 • dokumentera med bild och text
 • återberätta fjärilens olika stadier.

Undervisningen

I undervisningen kommer vi att:

 • prata om fjärilar, som finns i Sverige
 • titta på och jämföra fjärilar
 • följa fjärilarnas utveckling
 • använda olika tekniker för att göra olika fjärilar
 • Titta på film och läsa om fjärilar
 • dokumentera  med bild och text.
 • föda upp fjärilar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: