Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter

Skapad 2016-04-06 09:30 i Stenkulan Lerum
Grundskola 8 – 9 Svenska

Vi kommer under en tid att jobba argumenterande texter. Du kommer att få

 • lära dig vilka typer av argumenterande texter som finns
 • lära dig vad som utmärker en argumenterande text
 • lära dig begrepp som åsikt, tes, ståndpunkt, argument och motargument
 • lära dig hur man själv skriver en argumenterande text

Innehåll

Centralt innehåll

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar

 • att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften
 • att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära
 • att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.
 • att utveckla kunskaper om olika former av sakprosa.
 • att utveckla strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • att utveckla sina kunskaper om hur man citerar och gör källanvisningar

Förmågor och kunskapskrav

Vi jobbar med följande förmågor

 • resonera och argumentera
 • göra källförteckning
 • skriva och bearbeta texter

 

och mot följande kunskapskrav

 

 • skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
 • utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt

Bedömning

Du kommer att bedömas genom att du skriver en argumenterande text i form av en debattartikel och du visar därmed att du

 • vet hur en debattartikel är uppbyggd
 • har med för genren typiska stilistiska drag så som tes, argument. motargument, retoriska frågor och direkt tilltal
 • kan göra fungerande källhänvisningar i din text
 • kan skriva en fungerande text med hänsyn till struktur, innehåll och språkliga regler
 • efter respons kan bearbeta din text mot ökad tydlighet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: