Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2016-04-06 09:40 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde om sagor
Grundskola 4 Svenska

Sagor har du säkert läst tidigare. Kanske har du lyssnat på sagor när du var mindre. Nu kommer du att få tillfälle att ta reda på vilka ingredienser man behöver för att själv få ihop en bra saga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:
- läsa högt med flyt och inlevelse
- känna igen en saga
- skriva en saga med tydlig struktur och läsbarhet
- använda beskrivande ord i dina texter
- använda skiljetecken i dina texter
- få bilder och text att samspela

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:


- läsa högt med flyt och inlevelse

- känna igen en saga

- skriva en saga med tydlig inledning, handling och tydlig avslutning

- använda beskrivande ord i dina texter

- använda skiljetecken såsom punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken och  talstreck i dina texter

- få bilder och text att samspela

- skriva tydligt och läsbart

Hur:

-Jag lyssnar när du läser upp sagan för klassen

-Jag läser igenom din saga ser jag att du fått med del från "sagoreceptet" och vi rättar gemensamt.

-Jag tittar på om bilderna och texten passar ihop.

-Jag kommer även att bedöma om din handstil är tydlig och läsbar.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa och samtala om sagors uppbyggnad och tillsammans göra ett "sagorecept".

Vi kommer att ha genomgångar och du kommer att få träna dig på att hur du ska skriva dialoger, exempelvis genom att använda talstreck.

Du kommer att få träna dig på att läsa sagor både tyst och högt för andra.

Du kommer att få planera egen saga utifrån ett "sagorecept".

Du kommer att skriva en saga och bearbeta innehållet så att handlingen är tydlig, beskrivande ord finns med och att den är tydlig och läsbar.

Du kommer att få måla egna bilder som passar till din saga.

Du kommer att få redovisa din saga.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: