Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det är inte rättvist...

Skapad 2016-04-06 10:45 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Ett kort arbetsområde kring lag och rätt, etiska frågeställningar och mänskliga rättigheter i en åk 4.
Grundskola 4 Religionskunskap Samhällskunskap

Det är inte rättvist... Något som de flesta av er brukar säga när jag eller någon annan vuxen säger vad ni ska göra eller inte göra. Men vad är egentligen rättvisa? Och vad har ni för rättigheter och skyldigheter? Och vad händer om man struntar i det?

Fru Justitia är en symbol, som har med lagar och regler, juridik och rättvisa att göra. Hon har ögonbindel för att visa att ALLA är lika inför lagen. Hon håller en våg, där vågskålarna symboliserar rättvisa och ett svärd, som symboliserar makten att döma efter lagen.

Men stämmer egentligen allt detta...?

Innehåll

SYFTE & FÖRMÅGOR

Syftet med arbetsområdet är att du ska få träna din förmåga att:

 • förstå och använda nya ord och begrepp (Begreppslig förmåga)
 • berätta och argumentera för vad du tycker och tänker, så att andra förstår samt våga stå för dina åsikter (Kommunikativ förmåga)
 • berätta och beskriva varför saker sker, vad det kan leda till samt förklara hur saker hör ihop (Analysförmåga)
 • visa att du lägger märke till saker som händer runt om dig och att du funderar över dem (Metakognitiv förmåga)

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

INNEHÅLL & MÅL

I det här arbetsområdet kommer du få veta mer om:

 • olika former av regler och lagar och varför de behövs
 • vad som händer mellan brott och påföljd (straff)
 • olika typer av brott och påföljder
 • de mänskliga rättigheterna
 • etiska begrepp och rättsbegrepp

Målen är att du:

 • ska förstå skillnaden mellan lagar och regler, oskrivna och skrivna regler och varför vi behöver lagar och regler i vårt samhälle.
 • ska förstå hur lag och rätt fungerar i vårt samhälle
 • ska känna till de mänskliga rättigheterna
 • ska kunna använda begrepp som t ex rätt/orätt, rättvisa, jämlikhet i diskussioner om vardagliga moraliska frågor på ett fungerande sätt

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

ARBETSSÄTT

 Vi kommer att:

• läsa texter och arbeta med dessa t ex genom gemensamma diskussioner
• ha lärarledda genomgångar
• se film och diskutera innehållet
• arbeta med begreppen på olika sätt
• diskutera och fundera kring olika moraliska frågor

Det är viktigt att du själv är aktiv och deltar i de olika diskussionerna vi kommer att ha.

Kopplingar till läroplan

 • Re  A 6
  Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.

BEDÖMNING

När vi har arbetat med detta arbetsområdet ska du...

 • veta skillnaden mellan olika former av regler och lagar och varför de behövs
 • veta vad som händer mellan brott och påföljd (straff)
 • känna till några olika typer av brott och påföljder
 • veta vad som händer när barn begår brott
 • känna till de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter och skyldigheter
 • känna till och kunna använda några etiska begrepp när du resonerar om vad som är rätt och fel
 • kunna använda begrepp som hör ihop med arbetsområdet när du beskriver hur lag och rätt fungerar i Sverige

 

Så här kommer bedömningen att gå till:

Skriftligt prov 

Observationer av gemensamma diskussioner

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  C 6
  Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  C 6
  Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Matriser

Re Sh
Det är inte rättvist...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Religion
Diskussioner om rätt & fel, vardagliga moraliska frågor, jämlikhet. Begreppskunskap.
Du har ännu inte visat att du kan resonera och diskutera vad som är rätt och fel i vardagen.
Du kan resonera och diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan resonera och diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan resonera och diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Samhällskunskap
Hur lag och rätt fungerar i Sverige. Begreppskunskap.
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om och kan beskriva hur lag och rätt i samhället fungerar.
Du har baskunskaper om och kan beskriva på ett enkelt sätt hur lag och rätt i samhället fungerar. I dina beskrivningar använder du begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om och kan beskriva på ett utvecklat sätt hur lag och rätt i samhället fungerar. I dina beskrivningar använder du begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om och kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur lag och rätt i samhället fungerar. I dina beskrivningar använder du begrepp på ett mycket bra sätt.
Samhällskunskap
Mänskliga rättigheter, barns rättigheter och skyldigheter i Sverige och världen.
Du har ännu inte visat att du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter samt ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter samt ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter samt ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: