Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2016-04-06 11:12 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

I det här arbetsområdet arbetar vi med de fem stora världsreligionerna. Vi ska uppmärksamma hur människor inom olika religioner lever och hur de uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Vi ska jämföra och hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- beskriva grundläggande tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser inom de fem världsreligionerna kristendom, islam, buddhism, hinduism och judendom.

- göra jämförelser mellan de olika världsreligionerna

- visa på samband mellan olika religioner

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:


- se filmer

- läsa i böcker

- ha tydliga genomgångar av varje religion

- föra anteckningar under genomgångar och filmer

- ha diskussioner i olika konstellationer och inom olika områden inom religion

-göra en fördjupningsuppgift om ett eget valt område inom religion

 

Bedömning:

 

Det som bedöms är:
-  grundläggande faktakunskaper kring världsreligionerna

-  resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner

-  förmåga att se samband mellan olika religioner

-  reflektioner kring livs- och identitetsfrågor

Matriser

Re
Religion Kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
1. Världsreligioner
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
2. Samband mellan världsreligionerna
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
4. Kristendom
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
5. Livsåskådningens betydelse
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
8. Informationssökning och källkritik
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: