Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska skönlitteratur/fakta text

Skapad 2016-04-06 14:03 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Så här arbetar vi

 

16

Mån 08.30-10.00


Tors 08.30-09.15

12.50-13.15

Fre 12.30-12.55

Fakta skrivning/VÖL

Johan Unenge Eva och Adam mfl

3 tillfälle/ vecka läsa 20 min och sedan i 10 min svara på frågan som man fått och göra en egen fråga.

Fredag: Skype kontakt med läskamrat på Nisseskolan. DIskutera frågorna från boken.

Arbeta med fakta texter. Använda sig av olika metoder för att utveckla sina fakta texter tex VÖL, tankekartor….

Eleverna får välja fakta själva men använda modell given av Madde.

Redovisa, bli filmad titta på filmen för att se vad man kan utveckla i redovisningen.

 

17

Mån 08.30-10.00


Tors 08.30-09.15

12.50-13.15

Fre 12.30-12.55

Fakta skrivning/VÖL

Johan Unenge Eva och Adam mfl

3 tillfälle/ vecka läsa 20 min och sedan i 10 min svara på frågan som man fått och göra en egen fråga.

Fredag: Skype kontakt med läskamrat på Nisseskolan. DIskutera frågorna från boken.

Arbeta med fakta texter. Använda sig av olika metoder för att utveckla sina fakta texter tex VÖL, tankekartor….

Eleverna får välja fakta själva men använda modell given av Madde.

Redovisa, bli filmad titta på filmen för att se vad man kan utveckla i redovisningen.

 

18

Mån 08.30-10.00


Tors 08.30-09.15

12.50-13.15

Fre 12.30-12.55

Fakta skrivning/VÖL

Johan Unenge Eva och Adam mfl

3 tillfälle/ vecka läsa 20 min och sedan i 10 min svara på frågan som man fått och göra en egen fråga.

Fredag: Skype kontakt med läskamrat på Nisseskolan. DIskutera frågorna från boken.

Arbeta med fakta texter. Använda sig av olika metoder för att utveckla sina fakta texter tex VÖL, tankekartor….

Eleverna får välja fakta själva men använda modell given av Madde.

Redovisa, bli filmad titta på filmen för att se vad man kan utveckla i redovisningen.

 

19

Mån 08.30-10.00


Tors 08.30-09.15

12.50-13.15

Fre 12.30-12.55


Fakta skrivning/VÖL

Johan Unenge Eva och Adam mfl

3 tillfälle/ vecka läsa 20 min och sedan i 10 min svara på frågan som man fått och göra en egen fråga.

Fredag: Skype kontakt med läskamrat på Nisseskolan. DIskutera frågorna från boken.

Arbeta med fakta texter. Använda sig av olika metoder för att utveckla sina fakta texter tex VÖL, tankekartor….

Eleverna får välja fakta själva men använda modell given av Madde.

Redovisa, bli filmad titta på filmen för att se vad man kan utveckla i redovisningen.

 

20

Mån 08.30-10.00


Tors 08.30-09.15

12.50-13.15

Fre 12.30-12.55

Fakta skrivning/VÖL

Johan Unenge Eva och Adam mfl

3 tillfälle/ vecka läsa 20 min och sedan i 10 min svara på frågan som man fått och göra en egen fråga.

Fredag: Skype kontakt med läskamrat på Nisseskolan. DIskutera frågorna från boken.

Arbeta med fakta texter. Använda sig av olika metoder för att utveckla sina fakta texter tex VÖL, tankekartor….

Eleverna får välja fakta själva men använda modell given av Madde.

Redovisa, bli filmad titta på filmen för att se vad man kan utveckla i redovisningen.

 

21

Mån 08.30-10.00


Tors 08.30-09.15

12.50-13.15

Fre 12.30-12.55

Fakta skrivning/VÖL

Johan Unenge Eva och Adam mfl

3 tillfälle/ vecka läsa 20 min och sedan i 10 min svara på frågan som man fått och göra en egen fråga.

Fredag: Skype kontakt med läskamrat på Nisseskolan. DIskutera frågorna från boken.

Arbeta med fakta texter. Använda sig av olika metoder för att utveckla sina fakta texter tex VÖL, tankekartor….

Eleverna får välja fakta själva men använda modell given av Madde.

Redovisa, bli filmad titta på filmen för att se vad man kan utveckla i redovisningen.

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Matriser

Sv
svenska skönlitteratur/fakta text

Läsa/fakta text

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Läsa skönlitterär bok
läsa bok av författaren Johan Ungenge
 • Sv  4-6
Läser med gott flyt och använder lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Göra sammanfattningar
Göra sammanfattningar från boken om det man läst utifrån givna frågeställningar
 • Sv  4-6
Visar på läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Kunna samtala om boken
samtal om boken göra jämförelser från egna erfarenheter
 • Sv  4-6
Tolkar och reflekterar över budskapet i sammanfattningen
kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Grammatik
regler för stavning, skiljetecken vid skrivandet av fakta text
 • Sv  4-6
Använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet
Sammanfatta fakta
Leta fakta och sammanfatta den
 • Sv  4-6
sammanställer en fakta text från olika källor. sammanställer fakta med enkla beskrivningar och egna formuleringar och ämnesspecifika ord
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Redovisa fakta text
Redovisa sin fakta text för klassen el i mindre sammanhang
 • Sv  4-6
Redovisa muntligt med inledning, innehåll och avslutning anpassar till mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: