Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2016-04-06 14:31 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Konkretisering

Under området kommer du att öka dina kunskaper kring

 

 • luftens sammansättning
 • de enskilda gaserna i luften
 • hur människornas utsläpp påverkar luften
 • på vilket sätt vattnet är viktigt för oss
 • vattnets speciella egenskaper
 • vattnets kretslopp
 • vattenrening före och efter användning

Undervisning/arbetssätt

Vi blandar genomgångar och film med eget arbete och laborationer. 

Bedömning

Bedömning görs på lektioner, vid gruppdiskussioner samt vid läxförhör. Elevernas förmåga att skriva laborationsrapporter kommer även bedömas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: