Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet Draken år 5

Skapad 2016-04-06 14:41 i Piltorpsskolan Västerås Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska

Vi kommer arbeta med ett projekt för att utveckla skrivandet i årskurs 5. Eleverna ska skriva en berättande text efter förutbestämda kriterier, som gör det lättare att komma igång och hjälper till att hålla ihop en lång historia. 

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Målet är att du

 • ska skriva en hel berättelse med 6 kapitel.
 • ska följa instruktionerna för varje kapitel
 • ska förbättra texten under arbetet, med hjälp av kommentarer från lärare och klasskompisar
 • ska få träna på olika berättartekniker
 • ska känna dig stolt över det du skrivit!

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris berättande text, Draken

Språklig variation
Meningsbyggnad
Texten har en enkel meningsbyggnad.
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad men visar försök till en mer komplex meningsbyggnad (huvudsats & bisats).
Texten har en både enkel och komplex meningsbyggnad som ger ett flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad (ex. inskjutna förklaringar) som ger ett flyt i texten som helhet.
Ordförråd
Texten innehåller ett begränsat ordförråd.
Texten innehåller prov på ett varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhang
Handling
Händelseförloppet är svårt att följa.
Texten har ett händelseförlopp med händelser som berättas i en rad efter varandra.
Texten har ett händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas.
Texten har ett medvetet händelseförlopp. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt
Beskrivningar
Texten innehåller få eller inga gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av olika slag, såväl liknelser som metaforer.
Skrivregler
Skiljetecken
Använder skiljetecken med osäkerhet.
Använder skiljetecken med viss säkerhet
Använder skiljetecken med relativt god säkerhet.
Använder skiljetecken med god säkerhet.
Stavning
Använder stavningsregler med osäkerhet.
Använder stavningsregler med viss säkerhet
Använder stavningsregler med relativt god säkerhet.
Använder stavningsregler med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: