Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera och leda aktivitet

Skapad 2016-04-06 16:06 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Eleverna får gruppvis planera och leda egen aktivitet
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Under två till tre veckor kommer du tillsammans med några klasskamrater få prova på att planera och leda en aktivitet som resterande klasskamrater ska utföra. 

 

Innehåll

Syfte (Lgr 11)

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter.

Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Bedömning

Jag kommer att titta på:

Hur du genomför planering av aktiviteten

Hur du leder aktiviteten inför gruppen

Hur du reflekterar över hur du utfört uppgifterna

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: