Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik åk 6 - kraft, rörelse och jämvikt.

Skapad 2016-04-06 17:28 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik

Vad är det för krafter som påverkar dig i vardagen? Vad menas egentligen med en rörelse? Varför är det så svårt att hålla balansen när du cyklar på en enhjuling?

När du arbetar med det här området kommer du att lära dig om gravitation-, friktions- och centripetalkraft/centrifugalkraft. Du kommer att få veta mer om hastighet, acceleration och fritt fall. Du kommer även att utforska och lära dig om jämvikt, tyngdpunkt och balans.    

Känner du till de sex enkla maskinerna? För tusentals år sedan kom man på några lösningar som gjorde jobbet så mycket lättare genom att öka kraften. Dessa lösningar använder vi fortfarande: hjulet och axeln, kilen, det lutande planet, skruven, hävstången och blocket. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Konkret innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

 • krafter: gravitation-, friktions- och centripetalkraft/centrifugalkraft
 • rörelser: hastighet, acceleration och fritt fall
 • jämvikt - tyngdpunkt och balans
 • kraft och motkraft  
 • kraftförstärkare - de sex enkla maskinerna
 • några historiska upptäckter och dess grundare

 

 

Såhär arbetar vi med arbetsområdet

Vi kommer förslagsvis att:

 • läsa faktatexter tillsammans
 • arbeta med frågor och svar
 • se faktafilmer
 • samtala och diskutera
 • titta på enkla verktyg och hjälpmedel som vi har hemma och se om det finns något av de enkla maskinerna i dem. 
 • söka information och skapa egna texter

Såhär visar jag att jag kan

genom att:

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner
 • kunna ge förslag på några enkla maskiner och hur de kan användas för att lösa ett problem
 • kunna beskriva och förklara några olika krafter 
 • kunna beskriva och förklara hastighet, acceleration och fritt fall
 • kunna beskriva och förklara jämvikt och tyngdpunkt
 • känna till några viktiga upptäckter och uppfinnare
 • kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter och ev redovisa
 • läxförhör/prov/uppdrag 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Fy  C 6
  I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Fy  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser

Fy Tk
Mekanik åk 6 - kraft, rörelse och jämvikt.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: