Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regler omkring mig.

Skapad 2016-04-06 17:33 i Stureskolan Hedemora
Varför behövs regler?
Grundskola F – 2 Samhällskunskap Svenska SO (år 1-3)

Överallt i vår vardag finns det regler. De finns till för att vi ska kunna förstå varandra och allt ska fungera på bästa sätt. När vi till exempel spelar olika spel, leker eller sportar är det viktigt att vi är överrens om samma regler. Regler kan även vara olika. Du har kanske inte samma regler hemma som i skolan.  

Barn är mjuka och bilar är hårda brukar man säga. Vi är många som rör oss i trafiken, exempelvis bilister, cyklister och fotgängare. För att alla ska känna sig säkra så måste vi följa de trafikregler som finns och framförallt se upp i de olika situationer som kan uppstå.

 

Innehåll

Våra frågor:

 • Var och när behövs regler i skolan?
 • Behövs det regler hemma?
 • Måste det finnas åldersgränser?
 • Vilka osäkra platser finns för den som går eller cyklar i närheten av vår skola?
 • Vilka trafikregler ska du kunna och vad ska du tänka på för att gå eller cykla säkert runt vår skola?
 • Vad betyder de vägmärken som finns i närheten av vår skola?

Viktiga ord som vi kommer att använda:

regler, tillåtet, förbjudet, åldersgräns, trafik, fordon, bilist, cyklist, fotgängare, vägmärke, gata, trottoar, övergångsställe, trafiksignal, höger och vänster.

Så här kommer du att arbeta:

I vårt arbete kommer vi att:

* prata om varför regler behövs i skolan och hemmet

* tillsammans i klassen gör vi en tankekarta över vad ni kommer att tänka på när vni hör ordet trafik.

* tillsammans ta reda på vad orden betyder.

* göra en trafikpromenad tillsammans runt skolan för att hitta exempel på platser som kan vara osäkra om man går eller cyklar. 


*titta efter vilka olika vägmärken som finns i närheten av skolan och ta reda på vad de betyder.

*enskilt, i par och i helklass gå igenom vilka osäkra platser vi hittat, vilka trafikregler som gäller och vad du bör tänka på för att gå eller cykla säkert där. Du kommer att använda dig av modellen som finns här nedanför i det arbetet.

*sammanfatta vilka osäkra platser vi hittat, vilka regler som gäller där och vad man bör tänka på när man går eller cyklar.

*titta på minst en film som visar hur man rör sig säkert i trafiken.

*prata om varför det är viktigt att använda cykelhjälm.

Avsnitt 4

Så här visar du dina kunskaper::

 • Du kan på ett enkelt sätt förklara varför regler och åldersgränser behövs

 

 • Du kan på ett enkelt sätt muntligt förklara vad de viktiga trafikorden betyder och använda dig av dessa då vi pratar om trafik.
 • Du deltar aktivt vid vår trafikpromenad för att hitta vanliga vägmärken och för att se vilka osäkra platser det finns runt skolan.
 • Du kan peka ut och berätta om minst tre vanliga vägmärken som finns i skolans närhet.
 • Du kan muntligt berätta om minst två platser i trafiken runt vår skola som kan vara osäkra för dig.
 • Du kan på ett enkelt sätt muntligt berätta vad som gör dessa platser osäkra.
 • Du kan muntligt resonera kring vad du ska tänka på vid de osäkra platserna, för att du ska kunna röra dig säkert där.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: