Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröet Babblarna

Skapad 2016-04-06 18:06 i Pysslingen Förskolor Svampen Pysslingen
Babblarna
Förskola
...

Innehåll

Varför/mål/syfte

1. Nuläge / Bakgrund
- Vad är barnen intresserade av?

Vi upptäckte att många av barnen tidigare hade stött på Babblarna och kände till både figurerna och musiken.

2. Syfte
- Varför ska vi jobba med det här?

 

Vi vill stärka barnens språk på ett roligt sätt . Babblarna har olika karaktärer som är lätta att knyta till läroplanens olika delar;

Diddi - är rosa och gillar att skapa i alla möjliga former och färger.

Doddo - är blå och tycker värdegrund är viktig, vet mycket om hur man ska vara mot varandra.

Dadda - är grön och tycker det är spännande med naturvetenskap och teknik.

Babba - är brun och tycker om att leka med språket.

Bibbi - är gul och älskar matematik.

Bobbo - är röd och gillar att röra på kroppen, dansa, leka.

Mål: att våra yngre barn på ett lekfullt sätt skall erövra språket och enklare tecken kopplat till babblarna.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Vad/när/vem (prioriterat område för dokumentation)

Vad: stimulera barnens språkutveckling 

När: vid "babblarsamling" men även spontant i vardagen.

Vem: barnen födda -13 och -14

Hur/metod

Genom att ha babblarsamlingar tillsammans där de får träffa babblarna och genomföra olika aktiviteter kopplade till figurerna. Vi kommer använda oss av tecken som stöd för att förstärka och förtydliga det talade språket. 

Dokumentation kommer ske genom lärlogg, kort, skapande och återresor tillsammans med barnen. 

Utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: