Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Bajs

Skapad 2016-04-06 19:36 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Barngruppen har visat stort intresse för bajs, därför valde vi att ta tillvara på det och utmana barnen i olika förmågor.
Förskola

 Vi har under våra observationer sett att det finns ett stort intresse av bajs. Barnen pratar ofta om bajs med varandra och tycker det är roligt. Därför valde vi att ta tillvara på barnens intresse och lyfta fram det i vårens projekt.

Innehåll

Uppstart: brainstorming med barnen

Vid första tillfället med projektet vill vi veta vad barnen vet om bajs, därför låter vi barnen "brainstorma" kring : Vad är bajs?

SYFTE

Genom att ta tillvara på barnens intresse vill vi att barnen känner delaktighet och meningsfullhet i projektet. 

Vi vill att barnen utvecklar en trygghet i att kunna uttrycka sig med de hundraspråken: skapande, bilder, konstruktion och lek.

 

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilket eller vilka mål vill vi jobba mot?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

METOD

Efter brainstormingen kom det fram två huvudspår: djurbajs och människobajs.

Vi har valt att grupperna får jobba vidare på de olika spåren. Genom att vi pedagoger tillför och utmanar barnen med olika material.
Båda grupperna får se filmen: tunggung- Toalett UR skola, som tar upp djurbajs och människobajs. Barnen får sen gå in i ateljen och rita något från filmen.

Projektet drivs framåt av barnens intressen och frågeställning.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi pedagoger dokumenterar vad barnen berättar och skapar. Denna dokumentation gör vi synlig för barnen och föräldrarna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: