Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta balansen!

Skapad 2016-04-06 19:37 i Stureskolan Hedemora
NTA Balansera och väga
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3)

Du har säkert gungat gungbräda någon gång, men har du lyckats väga jämt med din kompis? Vi använder oss av balans i många saker som vi gör i vår vardag. Hur skulle det exempelvis gå om vi inte kunde hålla balansen när vi cyklar?

Innehåll

NTA Balansera och väga

 • Vad är balans?
 • Vad är en stödpunkt?
 • Hur kan man hitta jämvikt på en balansbräda?
 • Hur fungerar en balansvåg?

Det är några av de frågor som du kommer att få arbeta med i det här NTA- temat som heter  "Balansera och väga"

Viktiga begrepp:

Dessa begrepp kommer du att arbeta med i vårt NTA- arbete. Du ska lära dig att använda dem när du pratar om balansera och väga:
balans, jämvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre än och lättare än.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Så här kommer du att arbeta:

Du kommer att arbeta med ett undersökande arbetssätt som följer dessa steg:

 • Du kommer att få ett uppdrag vid varje lektionstillfälle. Du inleder då med att göra förutsägelser för vad du tror att resultatet blir.
 • Med hjälp av olika material kommer du sedan att prova din förutsägelse.
 • Det resultat du får kommer du sedan att jämföra med din förutsägelse.
 • Genom att dokumentera det du gjort i bild och skrift sparar du ditt arbete för att visa för dina kompisar och ha som grund då vi pratar om resultatet i klassen.
 • Den avslutande frågan som du kommer att få ställa dig efter varje uppdrag är vad du upptäckt och vilken ny kunskap du fått.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Så här visar du vad du har lärt dig i arbetet med att balansera och väga.

 • Du är aktiv och gör förutsägelser vid våra uppdrag.
 • Du är aktiv och utför uppdragen utifrån de anvisningar som ges, för att ta reda på ett resultat.
 • Du jämför resultaten med dina förutsägelser.
 • Du dokumenterar ditt arbete på ett enkelt sätt, i bild och text.
 • Du beskriver muntligt ditt arbete och använder då orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre än och lättare än.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: