Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa. åk6

Skapad 2016-04-07 08:08 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under våren 2016 från vecka 14 kommer vi att studera Europa. Kartkunskap, naturgeografi, kultur historia är några av de ämnen vi fokuserar på.
Grundskola 6 Geografi
...

Innehåll

Syfte och mål

Målet med momentet är att få kunskap om Europas länder, städer osv. vidare öka kunskapen om ländernas kultur historia och natur. Se också koppling till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetssätt

Vi kommer ha genomgångar. Vi ser på informationsfilmer Vi kommer att arbeta med klassisk kartkunskap. (Prov) Du kommer skriva ett fördjupningsarbete där Du själv ger dig ut på en resa i Europa. (Skriftligt arbete)

Läromedel

Vi använder oss av filmer, Internet, arbetsblad, läroböcker, tidningar, mm.

Redovisning

Arbetsområdet redovisas på följande sätt: Läxförhör om Europas karta.

Du ska också skriva en egen fördjupning där Du ger dig ut på en resa genom Europa. 

Bedömning

Du bedöms efter hur väl du klarar prov om Europas karta. Du kommer också bedömas efter hur väl du deltar i gruppuppgifter och i diskussioner samt hur utvecklade dina åsikter och resonemang är. Din fördjupningsuppgift kommer bedömmas efter hur välskriven och tydligen den är samt att du visar god förståelse för ämnet, skapat din egen text samt hur utförliga och tydliga dina resonemang, argument och slutsatser är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: