Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre stora religionerna

Skapad 2016-04-07 09:02 i Hallenskolan Mölndals Stad
Tre av världsreligionerna: Kristendom, Judendom, Islam.
Grundskola 5 Religionskunskap

Abrahams barn: judendom, kristendom och islam

 

Vi arbetar med att lära oss mer om de tre stora religionerna. Vi  tar reda på deras mest symboliska drag och viktigaste delar. 

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kristendom, islam och judendom.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Arbetssätt:

- Film och lärobok

- Undervisning som varvas enskilt, par, i grupp, helklass

- Diskussioner

- Digitalt verktyg ( iPad) för dokumentation och presentation av arbetsområdet.

 

Konkretisering av mål:

Du kommer att få:

- lära dig om högtider och traditioner inom de tre religionerna.

- lära dig om de tre religionernas ursprung och deras utbredning i världen.

- lära dig viktiga symboler och heliga platser för de tre religionerna.

- lära dig om viktiga händelser i livet och hur man ser på döden i de tre religionerna.

- lära dig om likheter och skillnader inom de tre religionerna.

- bearbeta och analysera texters budskap.

Centralt innehåll:

Arbetsområden:

Kristendom - Gamla och Nya testamentet

Judendom

Islam

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Bedömning:

Bedömning via:

- dina faktakunskaper

- din förmåga att föra resonemang kring likheter och olikheter inom de tre religionerna

- din förmåga att delta i samtal och diskussioner

- presentation av religionerna med iPad

Matriser

Re
Religion Kunskapskrav år 4-6

Rubrik 1

F
E
C
A
1. Världsreligioner
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
4. Kristendom
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
5. Livsåskådningens betydelse
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: