Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik - Etiska modeller

Skapad 2016-04-07 09:09 i Kärlekens skola Halmstad
Etik och moral. Eleverna lär sig att använda etiska modeller för att argumentera om etiska dilemmafrågor. Vad är etik och vad är moral?
Grundskola F Religionskunskap

Under veckorna 15-16/16 kommer vi att lära oss olika etiska modeller för att kunna argumentera om olika etiska dilemmafrågor så det viktigt att du förbereder dig för att våga och vilja samtala i grupp och att skriftligt kunna resonera med dig själv. Å ena sida och å andra sidan...  De viktigaste modellerna är Pliktetik, Konsekvensetik och Dygdetik.

Innehåll

Så här arbetar vi

Med hjälp av en exempeltext och faktatext i läroboken kommer vi att lära oss de olika etiska modellerna. Därefter får du en rad etiska uppgifter som ska resoneras om i mindre och större grupper. Dessutom kommer du att träna dig i att skriva argumenterande texter (för det första anser jag... Å ena sidan kan man påstå att ...) där du själv tränar och visar att du kan de olika modellerna.

Vi avslutar med ett skriftligt prov, troligen den 22 april.

 

Kunskapskriterier för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kopplingar till läroplan

  • Re  C 9
    Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Kunskapskriterier för betyget A

Kopplingar till läroplan

  • Re  A 9
    Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Matriser

Re

E
D
C
B
A
Resonera och argumentera. Använda begrepp
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: