Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RE/SV Åk 9 "Etik & Moral" vt -16

Skapad 2016-04-07 10:28 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Etik och moral - uppgift för år 9
Grundskola 9 Religionskunskap Svenska

Som människa ställs vi inför många svåra val. Du gör moraliska val hela tiden. Är det rätt att gå förbi någon som lider? Ska man hjälpa eller ignorera? De val du gör i livet är oftast baserad på vilken moral du har. Etik är läran om moral - det vill säga vad som är rätt och fel. I det här arbetet får du testa din och andras tankar kring etik och moral.

Innehåll

Uppgiften

Du ska nu under några veckor fördjupa dig i ett etiskt ämne. Dina källkritiska kunskaper kommer du ha användning för då du ska samla in fakta om hur olika människor, organisationer och religioner ställer sig till din etiska frågeställning.

Exempel på en etisk frågeställning 

"Ska vi använda oss av djurförsök?". Om man har ett stort ämne kan man välja att begränsa sin undersökning direkt i frågeställningen och göra frågan mer konkret, t ex  "Är det rätt att använda djur för att testa om mediciner för människor är ofarliga?".

Förslag på ämnen 

Du kan välja att fördjupa dig i är t ex: abort, svart arbetskraft, djurförsök, dödsstraff, prostitution, vegan/köttätande, genmanipulation (människor eller matprodukter) plågsamma djurförsök och dödshjälp.

Redovisning

När du bestämt dig för ett ämne och en frågeställning ska du börja samla in fakta och planera en kort lektion (5-15min) om ditt ämnen för dina klasskamrater. Se till att ditt föredrag håller sig inom tidsramen.

OBS! Det skriftliga underlaget delar du med mig.

I din redovisning ska du ha med:

1. Fakta om hur olika grupper, som är för och emot, tycker

2. Du måste minst redovisa hur två religioner ser på din etiska frågeställning.

3. Du ska intervjua någon som är kopplad till ditt ämne (ex en barnmorska om abort).

4. Du ska använda dig av etiska begrepp/modeller (ex konsekvensetik) i din redovisning. Här är en länk till en sammanfattning. http://religionsfroknarna.se/?page_id=174 

5. I din redovisning ska du ta tydligt ställning i din fråga - dvs du ska efter du ha redogjort för olika synsätt argumentera för ditt synsätt, om du tycker det är rätt eller fel.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd både i ämnet religion och svenska, framförallt då du redovisar. Se till att du förklarar svåra ord och att du förstår allt du redovisar. Du behöver ha en tydlig struktur och ha bilder till din redovisning som förtydligar och engagerar. Titta närmare på matrisen om du vill veta vad som förväntas av dig.

Det finns inget antal ord som jag rekommenderar, utan sikta på att göra ett väl genomtänkt och genomarbetat arbete utifrån matrisen och de 5 punkterna ovan.

Matriser

Re Sv
Bedömning

Religion

F
E
C
A
Eleven för/... / resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar
inga/bristfälliga
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra/.../resonemang
Eleven framför inga argument.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett /.../fungerande sätt.
Eleven använder inte begrepp och modeller.
i huvudsak
relativt väl
väl
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett /.../fungerande sätt samt för /.../resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven söker ej själv och redovisar inte källor.
i huvudsak enkla och till viss del underbyggda
relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda
väl välutvecklade och väl underbyggda

Svenska

F
E
C
A
Muntlig redogörelse
Eleven genomför inte redovisningen.
Eleven kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Svenska som andraspråk

F
E
C
A
Muntlig redogörelse
Eleven genomför inte redovisningen
Eleven kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: